8 Sendikadan Özel Sektör Emekçileri İçin Güç Birliği

Özel sektör ve kamu emekçileri başta olmak üzere, tüm toplumumuza ama en fazla da gelecek kuşaklara yararı olacak bu birlikteliğe katılmak isteyen tüm sendikaları, aramıza katılmaya davet ederiz.

8 sendika HAKSEN’in çağrısıyla yapmış oldukları toplantıda; özel sektör emekçilerinin sorunları için güçlerini birleştirme kararı aldı.

Yapılan ortak açıklama şöyle:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi süreci, zengin kesimlerin servetlerini arttırmaya devam ettiği ancak emekçi insanlarımızın giderek daha fazla yoksullaştığı bir krizi de tetiklemiştir. Görülmüştür ki bu pandemide bedel ödemek zorunda kalanlar ister kamuda ister özel sektörde olsun, emekçi insanlardır. Bu bağlamda emeği ile çalışan insanlarımızın geleceğinin ve çıkarlarının ortak olduğu bilincinden hareketle, özel sektör emekçilerinin sıkıntıları kamuda örgütlü sendikaların da gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası sonrası işe giren kamu çalışanları, birçok sosyal hak ve menfaatlerinde özel sektör çalışanları ile aynı mevzuata tabidirler. Özellikle emeklilik ile ilgili uygulamalar ve emeklilik fonlarının sağlıklı bir zeminde geliştirilmesi, kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren bir konudur.

Bu anlayışla ve özel sektör emekçilerinin çözümsüz kalan sorunlarının sosyal adalet ilkelerine uygun bir çerçevede ele alınması gerektiği bilinciyle biraraya gelen sendikalarımız aşağıdaki konularda uzun soluklu bir çalışma yürütmek üzere karar almışlardır:

1- Özel sektör emekçilerinin sorunlarının yasal boyutu ile ilgili birlikte çalışacağız. Güncellenmesi, değiştirilmesi gereken yasalar ve Mobbing Yasası gibi mevzuatımızda eksikliği hissedilen yasaların hazılanması, yürütülmesi konularında taraf olacağız.

2- Özel sektör emekçilerine, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hizmet vermek amacıyla kurulmuş Dairelerdeki verimliliğin arttırılması konusunda takipçi olacağız. Hali hazırda var olan yasal mevzuatın uygulanması, yasal olarak zorunlu olan ancak eksik uygulanan veya hiç uygulanmayan düzenlenmelerin hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacağız.

3- Özel sektör çalışanlarının maaş, yıllık izin, ek mesai, iş güvencesi, resmi tatil, hastalık izni vb özlük haklarının bilinirliğinin arttırılması, bu hakların kullanımının kolaylaştırılması için çalışacağız.

4- Özel sektör emekçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği, maaş alamama sıkıntıları, işten durdurulma, asgari ücret ile bağlantılı sorunlarında sesinin daha net duyulması için çaba harcayacak ve bu sorunların kamuoyu gündeminde daha etkin yer bulması için katkı koyacağız.

Sendikalarımız yıllardan beridir kronikleşmiş sorunların bir adımda düzelmeyeceğinin bilinci ve bu mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunun farkındalığı ile; ortak çalışacak bir komite oluşturmaya ve asgari gücümüz ve öncelikler doğrultusunda birlikte hareket etmeye karar vermiştir. Özel sektör ve kamu emekçileri başta olmak üzere, tüm toplumumuza ama en fazla da gelecek kuşaklara yararı olacak bu birlikteliğe katılmak isteyen tüm sendikaları, aramıza katılmaya davet ederiz.

HAKSEN, KTÖS, GÜÇ-SEN, EL-SEN, VERGİ-SEN, HAZİNE-SEN, BASIN-SEN, HAVA TRAFİK KONTROLLERİ SENDİKASI