Bağımsızlık Yolu: Türkiye’ye girişi yasaklandığı belirtilen kişiler aleyhine itham ve/veya iddiaların ne olduğu yönünde bir araştırma Bakanlığınız tarafından yapıldı mı?

Bağımsızlık Yolu temsilcileri bugün saat 14’te Dışişleri Bakanlığı önüne giderek Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişiler ile ilgili önce yazılı bir bilgi edinme başvurusunda bulundu, ardından da bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması öncesi bir giriş konuşması yapan Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Sekreteri Mustafa Keleşzade Ali Bizden ve Ahmet An’a koyulan Türkiye giriş yasakları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaparak konu ile ilgili ne yaptıklarını sorduklarını, eşzamanlı olarak da Bağımsızlık Yolu ile de istişare içinde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi verdiğini belirtti.

Ardındansa Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan Parti’nin basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasında AKP-MHP iktidarının Kıbrıslı Türklere yönelik geliştirdiği tavrın geçmişte Kıbrıslı Elen egemenlerin Kıbrıslı Türkleri gettolara kapatması, dolaşım özgürlüklerini engellemesinden farksız olduğu, aynı iradesizleştirme, korkutma ve sindirme politikasının uygulandığı vurgulandı. Ayrıca açıklamada bu politikalarla AKP-MHP’nin hem Kıbrıslı Türk halkı içerisinde Türkiyeli-Kıbrıslı ayrışması yaratmaya çalıştığı, hem de Türkiye halkları ile Kıbrıslı Türklerin arasını açmaya çalıştığı belirtilerek, bu çerçevede Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş’ın TBMM’ye taşıdığı soru önergesinin anlamlı bir dayanışma olduğu vurgulandı.

Bağımsızlık Yolu’nun Dışişleri Bakanlığı’na verdiği bilgi edinme başvurusu şu sorulardan oluştu:

•             Türkiye’ye girişi yasaklandığı belirtilen kişiler aleyhine itham ve/veya iddiaların ne olduğu yönünde bir araştırma Bakanlığınız tarafından yapıldı mı?

•             Konu Bakanlığınız tarafından soruşturuldu mu, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına ve/veya TC Büyük Elçiliğine kararın gerekçesi ve/veya dayanakları soruldu mu?

•             Böyle bir giriş yasağı varsa bu kararı kim aldı?

•             Karar alınırken Bakanlığınızdan bilgi istendi mi?

•             Karardan Bakanlığınızın bilgisi var mıydı?

•             Başka kişiler aleyhine de bu şekilde karar alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi edinmişseniz, bu kişilere bilgi verme ve/veya kararı tebliğ etme sorumluluğunuzu yerine getirdiniz mi?

Basın açıklamasının tam metni:

AKP-MHP Yenilecek, Halkların Kardeşliği Kazanacak!

“Her geçen gün toplumsal tabanını kaybeden ve Türkiye halkları tarafından hükümetten uzaklaştırılması yaklaşan AKP-MHP şer ittifakı; Kıbrıslı Türkler üzerindeki baskılarını arttırmaktadır. 

AKP-MHP koalisyonunun son girişimi, halkımızın geçmişte EOKA çeteleri ve Makarios şovenizminden yakın olarak bildiği; Kıbrıslı Türkleri gettolara kapatma stratejisidir. Bilindiği gibi 1963-1974 döneminde şehirlerarası geçişlerde kurulan barikatlar aracılığıyla, Kıbrıslı Türklerin direniş azmini aşındırmak ve halkımızın iradesini teslim almak için seyahat özgürlüğümüz Kıbrıslı Elen egemenlerince kısıtlanmıştı. Şimdi de benzer bir şekilde, muhalif sesleri bastırmak, halkımıza korku salmak ve irademizi teslim almak isteyen AKP-MHP faşizmi; halkımızın seyahat özgürlüğüne müdahalelerde bulunmakta, muhalif insanlarımıza gözdağı vermeye çalışmaktadır. Bu iki şoven odak, sadece bu konuda değil; Kıbrıslı Türk halkını iradesine saygı duyulacak, kendi vatanında söz hakkına sahip, kendi geleceğini belirleme hakkı olan bir halk olarak kabul etmemek konusunda da birbirlerine benzemektedirler. 

Bugün yaşamakta olduğumuz örnekte en üzücü olan ise; halkımızın maruz bırakıldığı baskıların kendi içimizden çıkan yerli işbirlikçiler eli ile destekleniyor olmasıdır. Son yirmi yıldır gelmiş, geçmiş tüm hükümetler AKP’ye yaranma çabası içinde olmuş ancak UBP-DP-YDP azınlık hükümeti işbirlikçilikte çığır açmış durumdadır. Sayısı giderek artan ancak tam olarak kaç kişi oldukları henüz öğrenilmemiş yurtdışına çıkış yasaklıları konusunda da AKP-MHP ile UBP-DP-YDP işbirliği halinde çalışmaktadırlar.

Partimiz Bağımsızlık Yolu, bugün Dışişleri Bakanlığı’na bir bilgi edinme başvurusu yaparak, Türkiye egemenleri tarafından yaratılan yurtdışı yasaklılarının kimler olduğunu öğrenmek ve bu kişilere bilgi vermek ayrıca da söz konusu haksız kararı değiştirmek üzere gerekli girişimleri yapmak görevlerini hatırlatmaktadır. Kıbrıslı Türkleri baskı altına almak ve iradesinden vazgeçmek üzere sindirmek yanında, Kıbrıs ve Türkiye halklarının arasına nifak tohumları ekmek amacı güden bu art niyetli girişime boyun eğmeyeceğiz. 

Partimiz Türkiye halklarını temsil etme meşruluğunu kaybetmiş AKP-MHP şer ittifakının yaptıklarından, Türkiye halklarının sorumlu olmadığının bilincindedir. Bu gerçeğin vurgulanması, gerek halkımızın kendi içinde Kıbrıslı-Türkiyeli diye ayrıştırılmasına gerekse de Kıbrıs ve Türkiye halklarının birbirine düşmanlaştırılmasına izin vermemek için önemlidir. Bu çerçevede partimiz ile istişare halinde hareket eden Türkiye İşçi Partisi milletvekili Erkan Baş’ın, bu konu ile ilgili TBMM’ye verdiği soru önergesinin, halkların kardeşliği ve dayanışması bakımından  anlamlı olduğunu bir kez daha vurgularız.”