Dernekler Yasası Yürürlükte: Hayırlı Fişlenmeler

İçişleri Bakanlığı, ülkemizdeki birçok derneğin, anti-demokratik içeriği nedeniyle şiddetle karşı çıktığı ve Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı maddeler içerdiğinden sebebiyle meclise geri iade edilen Dernekler Yasası, bugün yürürlüğe girdi

Bakanlık basın bürosunca yapılan açıklamada, 23/2016 sayılı Dernekler Yasası’nın Cumhurbaşkanı’nca 17 Mayıs’ta onaylanıp yürürlüğe girdiği kaydedildi. Açıklamada, ülkede faaliyet gösteren tüm derneklerin bir yıl içinde tüzüklerini yeni yasaya göre düzenleyip ilgili kaymakamlıklara sunması gerektiği belirtildi.

Fişleme Yasası

Yeni yasa ile derneklerin üyelerini kaymakamlığa bildirmek zorunda olması, Dernekler Yasası ile ilgili tartışmalar içerisinde en fazla öne çıkan noktalardan biri olmuştu. Yasa, sivil toplum örgütlerinin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundukları görüşlerle birlikte, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından meclise geri gönderilmiş, mecliste yeniden görüşülüp kabul edilmişti.

Komite Çalışmalarında Ötekileştirme

Derneklerin yaptığı ortak açıklamada komitelerin anti-demokratik bir biçimde oluşturulduğu şu şekilde vurgulanmıştı:

Yasanın içeriğindeki önemli sıkıntılardan önce şunu vurgulamak isteriz; bazı dernekler Meclis’e ve öncesindeki çalışmalara çağrılmış ancak katkı koymak isteyen bazı dernekler sürece dahil edilmemiştir. Yasanın Meclis’te görüşülmesi esnasında bazı dernekler Komiteye çağrılıp önemli katkılar yaparken, yazılı görüş veren, Komiteye çağrılarak fikirlerini iletmek isteyen bazı derneklerin ısrarla Komite çalışmalarına dahil edilmemesi anti demokratiktir ve kabul edilemez bir dışlayıcılıktır. Bu aşamadan sonra parlamentodan beklentimiz, Dernekler Yasası’nı demokratik ve katılımcı bir anlayışla, örgütlenme hak ve özgürlüğüne uygun şekilde düzenlemesidir.

“Kaymakamlıklara Baskıcı Denetim Hakkı Veriyor”
Dernekler, yeni yasanın Kaymakamlıklara, derneklerle ilgili her türlü belgeyi inceleme hakkı vermesiyle, demokratik kitle örgütlerinin egemenler aleyhine örgütlenebilmesinin önünün kesilmesinin hedeflendiğini vurgulamıştı.
Derneklerin  Mart  ayında meclis önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; “Devlet yetkililerinin dernek binalarına girip her türlü belgeyi incelemesinin yanı sıra üye listelerinin devlete verilmesi zorunluluğunu da içermektedir. Fişleme olarak da nitelendirilebilecek böylesi bir kural, bireylerin derneklere üye olmaktan geri durmasına sebep olacağı gibi insan haklarına ve bilhassa evrensel hasta haklarına aykırıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile doğrudan bağlantılı olması sebebiyle, örgütlenme hakkının engellenmesi, düşünce ve ifade hak ve özgürlüğünün de sınırlanması anlamına gelecektir.”
Akıncı Derneklerin Görüşlerini Dikkate Almıştı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, iade yazısının ekinde, yasanın yeniden görüşülmesini isteyen Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı, Baraka Kültür Merkezi ve Envision Diversity Derneği’nin Cumhurbaşkanlığı’na ilettiği yazılı görüşleri de, dikkate alınmak üzere Meclisin bilgisine sunarak yasayı geri iade etmiş, yasa meclisten oy birliği ile yeniden geçmişti.