Güç-Sen Basın Örgütlerinin Eylemine Destek Veriyor

Güç-Sen açıklama yaparak yarın basın mensuplarının yapacağı eyleme dayanışma belirtti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde basın sektöründe yaşananlar, son dönemlerde yükselen anti-demokratik anlayışın adeta göstergesi olmuştur. Basın emekçilerinin ifade ve haber yapma özgürlüğünü açıkça engellemek isteyen faşist anlayış, güdümlü ve yandaş bir medya yaratma ve buna bağlı olarak da sorgulamayan bir halk yaratma peşindedir. Yaşananlar doğal olarak tüm halkı demokrasi ile baskıcı anlayış ikilemi arasında taraf olmak zorunda bırakmaktadır. İfade özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmazı olduğunun bilincinde olan sendikamız da bu süreçte demokrasinin tarafında yani basın emekçilerinin yanındadır. Bu anlayışla, özgür gazetecilik için sokağa çıkacak olan Basın-Sen ile yanlarında olarak dayanışacağımızı ve eylemlerini selamladığımızı bildiririz.

Güç-Sen (a)

Ali Şahin