HAKSEN: Özel Sektör İçin Gücümüzü Birleştirelim

HAKSEN açıklama yaparak, tüm sendikalara özel sektör emekçilerinin hakları ile ilgili ortak bir çalışma yapmak üzere bir araya gelme çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

Pandemi süreci ile birlikte ülkemizde yaşanan ekonomik kriz en fazla özel sektörde sendikasız çalışan emekçileri ve küçük esnafı etkilemiştir. Zaten bir çoğu uygulanmamakta olan yasalar, işyerlerinde tamamen unutulmuş ve özel sektör emekçilerinin hakları fiilen geriye götürülmüştür.

Birçok işyerinde asgari ücret dahi uygulanmamakta, ücretsiz ek mesai dayatılmakta, sigorta yatırımları yapılmamakta, yıllık ücretli izin hakkı devre dışı bırakılmakta ve ihbarsız işten durdurmalar yaygınlaşmaktadır. Bu koşullar altında örgütsüz, sendikasız, yasal haklarının bilincinde olmayan, bilincinde olsa da haklarını talep edecek iş güvencesinden yoksun durumdaki özel sektör emekçilerinin yaşamı giderek kötüleşmektedir.

Ne yazık ki gelmiş geçmiş hükümetler, çalışma yaşamına hep işverenlerin penceresinden bakmış, özel sektör emekçilerinin yasal haklarının dahi uygulanması için ısrarcı olmamış, özel sektör emekçilerini hakları konusunda bilgilendirecek girişimlerde bulunmamış ve mevcut durumda sosyal devletin gereği olan tarafsız ara bulucu rolünü yerine getirememiştir.

Özel sektörde sendikalaşma ve bu sektördeki emekçilerin haklarını elde etmesi ile ilgili bir süreden beridir yürütülen çabaların henüz bir sonuç vermediği koşullarda; örgütlü kesimlerin örgütsüz kesimler için güçlerini birleştirmesi, mevcut olumsuz durumun dengelenmesi için şarttır. Bu düşünceler ışığında sendikamız HAKSEN, tüm sendikalara özel sektör emekçilerinin hakları ile ilgili ortak bir çalışma yapmak üzere bir araya gelme çağrısı yapar. Yapılacak olan çalışmayı birlikte şekillendirmeyi, sendikalarımızın ortak alacağı kararlar çerçevesinde özel sektör emekçilerinin yanında güç birliği oluşturmayı öneririz.

Bu amaçla, tüm detayları birlikte şekilledirilecek bir çalışmaya katkı koymak isteyen tüm sendikaları 01 Ekim Perşembe saat 14:00’da sendikamız HAKSEN binasında yapılacak toplantıya katılmaya çağırırız.