Hayvancıların Yaşadığı Problemler Nelerdir, Nasıl Çözülebilir 2 – Kemal Büyükhoca

Aynı başlık altındaki ilk yazımda hayvancıların yaşadığı birkaç probleme değinmiştim ve memurların ikinci bir iş olarak hayvancılık yaptığının ve bunun yasal olmadığının altını çizmiştim.

Takdir edilecektir ki, hayvancıların problemleri birkaç paragraf ile anlatılacak kadar az değil. Bu yazıda üzerinde duracağım problem; Mustafa Naimoğulları’nın geçen gün ertelenen eylem öncesi değindiği bir konu.

Hayvancıdan süt bolluğu nedeniyle bazen süt alınmazken, ülkemizde Türkiye’den gelen süt ve süt ürünleri satılıyor.

Örneğin KOOP-SÜT varken, neden süt ithâl ediliyor?

“KOOP-SÜT yetmiyor” yanıtı mantıksız bir yanıttır, çünkü ürettiği elinde kalan hayvancıya “süt bolluğu var” denmektedir.

Hiçbir süt ürünü gelmesin demiyorum, ülkemizde üretilmeyen veya yeterince üretilmeyen ürünler elbette ithâl edilecektir fakat ülkemizde yeterince üretilebilen ürünleri ithâl edip üreticimizi zor duruma düşürmek hem mantıksız bir davranıştır hem de zaman içerisinde üreticiyi üretimden koparacaktır. Üretimden koparılan bir ülke bu gibi konularda tamamen dışa bağımlı hale gelir. Takdir edilecektir ki bu da toplumu günden güne yıpratacaktır.

Kemal Büyükhoca