kktc Dışişleri Bakanlığı’ndan TC’ye giriş yasağı sorusuna cevap

Bağımsızlık Yolu temsilcilerinin 14 Temmuz 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı önüne giderek Türkiye’ye giriş yasağı konulan varsa diğer kişiler ve hali hazırda giriş yasağı konduğu anlaşılan Ali Bizden ve Ahmet An için uygulanan giriş yasağı ile ilgili yapmış olduğu Bilgi Edinme Başvurusunu Dışileri Bakanlığı cevapladı.

Parti, ilgili başvuruda bulunan soruları ve Dışişleri Bakanlığı’nın vermiş olduğu cevabı kamuoyu ile paylaştı.

Bağımsızlık Yolu’nun Dışişleri Bakanlığı’na verdiği bilgi edinme başvurusu şu sorulardan oluşmuştu:

• Türkiye’ye girişi yasaklandığı belirtilen kişiler aleyhine itham ve/veya iddiaların ne olduğu yönünde bir araştırma Bakanlığınız tarafından yapıldı mı?

• Konu Bakanlığınız tarafından soruşturuldu mu, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına ve/veya TC Büyük Elçiliğine kararın gerekçesi ve/veya dayanakları soruldu mu?

• Böyle bir giriş yasağı varsa bu kararı kim aldı?

• Karar alınırken Bakanlığınızdan bilgi istendi mi?

• Karardan Bakanlığınızın bilgisi var mıydı?

• Başka kişiler aleyhine de bu şekilde karar alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi edinmişseniz, bu kişilere bilgi verme ve/veya kararı tebliğ etme sorumluluğunuzu yerine getirdiniz mi?

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili sorulara vermiş olduğu cevap ise şöyle:

4 Temmuz 2021 tarihli Bilgi Edinme Başvurunuz, Bakanlığımız tarafından incelenmiştir.

Mezkur başvurunuzda isimleri belirtilen kişiler hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin, (INAD inadmissible) ülkeye girişlerine yasak konulmasına ilişkin bir karar aldığı anlaşılmaktadır. Malumları olduğu üzere, Devletler, ilgili makamları aracılığıyla bu tür karar alma hakkını saklı tutmaktadırlar. Bu bağlamda; konuta ilişkin bilginin doğrudan Türkiye Cumhuriyeti makamlarından istenebileceği akla gelmektedir.

Ancak, hal böyle olmakla birlikte, vatandaşımız Ali Bizden’in 6 Temmuz 2021 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmasına müsaade edilmemesi hususunda bilgi alır almaz, Bakanlığımızın talimatları uyarında İstanbul Başkonsolosluğumuz, İstanbul Valiliği ile temasa geçmiştir. Bu çerçevede, Ali Bizden’in adının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın “ülkeye girişine yasaklılar listesinde” yer aldığı, bu nedenle de ülkeye girişine müsaade edilmediği, INAD (inadmissible) yolcu bölümünde bir sonraki ilk uçuşa kadar (sabah 08:20) bekletilmekte olduğu, bilgisi edinilmiştir. Benzer kararların olup olmadığı şu an itibariyla Bakanlığımızın bilgisine gelmemiştir.