Yasadışı faaliyetleri kim durduracak? – Tacan Reynar

tacan

AKP Gençlik Kolları, AKP Mağusa İlçesi Teşkilatı vs…

Uzayıp gider bu örnekler…

Artık her yerdeler.

Peki bu “örgütler” YASAL mı?

KKTC mevzuatına baktığımızda Siyasal Partiler Yasası’nda yabancı bir ülkenin siyasi partilerinin ülkede temsilcilik açabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye rastlamıyoruz.

Dernekler Yasası’na baktığımızda ise 13.maddede “Yabancı Uyruklu Derneklerin” KKTC’de temsilcilik açabileceğinden bahsediliyor.

Bu “örgütler” eğer dernek statüsünde ise o zaman da Yasa’nın:

13/2/A bendi gereğince “Spor, sağlık, insan hakları, çevre ve/veya engellilere yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş olma”ları gerekli.

Yasanın 6.maddesine göre de,

“Derneklerin, mevcut … bir siyasal partinin, bir sendikanın, üst kuruluşun veya bir derneğin adını, amblemini, rozetini ve benzeri işaretlerini kullanmaları yasaktır.” denilmekte.

Bu örgütler yabancı dernek statüsünde değil ve böylesine açıkça siyasi bir partinin teşkilatı olarak hareket ediyorlarsa orada daha açık şekilde YASA İHLALİ var, yasadışılık var.

Belli ki birileri memleketi sahipsiz buldu, istediği gibi at koşturup orada burada yasal olmayan işler peşindeler. Arkalarına yalaka siyasetçileri alıp topluma meydan okuyorlar, toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar.

Şimdi bu işlerin sorumlusu İçişleri Bakanlığı ve Kaymakamlıklar cevap vermeli:

– Bu “örgütler”in yasal statüsü nedir?

– Dernek olarak kayıtlı iseler siyasi faaliyet yürüttükleri için haklarında kapatma işlemi başlatıldı mı? Veya buna ilişkin adım atmayı ne zaman düşünüyorsunuz?

– Bu “örgütler”in mali kaynaklarını Yasa gereğince denetliyor musunuz?

– Bu “örgütler” yasa kural tanımayıp uygunsuz hareketlerde bulunuyorlar ve toplumun huzur ve bütünlüğünü tehlikeye atıyorlarsa yasal olmayan veya yasa dışı faaliyet yürüten bu örgütlerle siyasilerin/Kaymakamlık denetleme görevlilerinin/yasayı uygulamakla yükümlü bürokratların herhangi bir organik bağlantısı var mıdır?

– Eğer bugüne kadar soruşturma başlatılmamış ve denetleme yapılmamış ise görevini kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında bir işlem yapılması düşünülüyor mu veya buna ilişkin bir soruşturma başlatılacak mı?

– Bugüne kadar bunlar yapılmadıysa harekete neden geçilmediğini anlayabiliriz:

Suça iştirak ediyorsunuz.

Öyle değilse,

NEDEN HAREKETE GEÇMİYORSUNUZ?