Yasadaki Tehlikeler – Nazen Şansal

02/08/2020 10:07 Dededen Solcu 0

Yazının birinci bölümünde genel olarak bilişim hukukundan, hak ve özgürlüklerle ilişkisinden bahsetmiş; internet alanının düzenlenmesine ve kural altına alınmasına kimlerin neden ihtiyaç duyduğuna değinmiş; bilişime, iktidar, sermaye ve Devam »

1 29 30 31