Devrimci Laiklik – Nazen Şansal

16/03/2018 12:29 admin 0

Burjuvazinin, devletin dinsellikten arındırılması yönündeki politik eylemleri, burjuva iktidarının kurumlaşması, yerleşmesi için gereken adımlardan oluşmuştur. Burjuva iktidarlar yerleştikten sonra ise din yeniden devlete döner; burjuva Devam »

1 7 8 9 10 11 16