Akansoy, özelde sendikalaşmayla ‘Hemen ilgilensin’

Özel sektörde sendikalaşma eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar gün geçtikçe büyürken; İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy konuyu medyatik çıkışlarla geçiştirmeye çalışıyor. 15 Kasım günü, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden yaşanan bir diyalog bu durumun örneği oldu. İşçi çalıştırmanın yasak olduğu resmi tatile ve Pazar gününe denk gelmesine rağmen, Lefkoşa’da bir inşaatta iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan işçilerin çalıştırıldığı fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafın altına etiketlenen İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy ise, uyarı için teşekkür etti ve ‘’konuyla hemen ilgilenecekleri’’ yorumunda bulundu. Konunun yapısal boyutlarını görünmez kılarak, basit bir duyarlılık ve haberdar olarak müdahele etme meselesine indirgeyen bu yaklaşım; medyatik bir çıkıştan öte bir anlam taşımıyor.

 Meclis’teki konuşmasında denetim imkanlarının yetersizliğine de değinmişti…

Bakan Akansoy’un geçtiğimiz ay Meclis’te yaptığı konuşmasından da hatırlanacağı gibi; Çalışma Bakanlığı’nın denetim anlamında imkanlarının yetersiz oluşu ortadayken, Akansoy’un Sosyal Medya’daki ‘duyarlı’ yaklaşımı iki şekilde okunabilir:

Bakanlığının yetersiz imkanlarını bilen Akansoy’un, olaya yaklaşımı şovdan ibaretse, UBP ile Hükümet kurmayı halka açıklayabilmek için ‘Özel Sektörde Sendikalaşma’ hedefini önüne koyup, sonrasında bu konuda zamana oynamaya başlayan partisiyle uyumlu şekilde çalışıyor.

Fakat ikinci bir ihtimal, bakanın iş güvenliğiyle ilgili sıkıntıların ihbarlar yoluyla önüne geçilebileceğini düşünmesidir ki, böyle bir yaklaşım çok daha sıkıntılıdır.

İş güvenliği sorununun ihbarlar yoluyla önüne geçilebileceği algısını yaygınlaştırmak, bakanlığın mevcut teftiş imkanlarıyla denetimlerine devam etmesinin sorunu çözeceği algısı yaratmaktadır. Fakat bakanlık bugünkü imkanlarıyla, tüm ihlallerin ihbar olarak yetkililere iletilmesi durumunda dahi, ülke genelinde teftiş yapacak potansiyele sahip değildir. Öte yandan, iş güvenliği konusunda ihlallerin ve iş kazalarının önüne geçmenin gerçek yolu, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasıdır. Emek kesimlerinin bakanlıktan beklentisi yasal girişimlerle sendikalaşmanın önünün açılmasıdır. Çalışma Bakanı’nın sorunu yüzeysel ve medyatik şovlarla geçiştirmeyi bırakması ve yapısal önlemlere odaklanmasını beklemekteyiz.

66 Paylaşımlar