“Ancak bugün de sendikalı olsun ya da olmasın, özel sektör çalışanlarının öksüz olmadığı bilinmelidir. Hakettikleri insanca yaşam için mücadelemiz sürecektir”

HAKSEN: “Özel Sektör Çalışanı Öksüz Değildir

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede her kesimin örgütlü olduğunu, bu nedenle herkesin sesini çıkarıp hakkını arayabildiğini belirterek, yalnızca özel sektör çalışanlarının örgütlenmesinin engellenmeye çalışıldığına ve ülkedeki en büyük sorunları da bu kesimin yaşadığına dikkat çekti.

Özel sektör emekçilerinin öksüz olmadığının bilinmesini isteyen Büyükoğlu, HAKSEN olarak kısa vadede 1500 TL’lik yardımların yapılmasını yakından takip ettiklerini, uzun vadede ise hem asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi, hem de sendikalaşmanın önünün açılması için mücadelelerinin sürdüğünü kaydetti.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ülkemizde her kesim bağlı oldukları birlikler ve sendikalar aracılığıyla haklarını arayabilmektedir. Bu bağlamda herkesin sorunu çözülmese bile haksızlıklara ses çıkarabilmekte, yetkili makamlara seslerini duyurabilmektedir.

Gelgelelim ülkede örgütlenmesinin önü sürekli kesilen tek kesim olan özel sektör emekçilerinin ülkede en ciddi sorunları yaşayan kesim olduğu açıktır. Ancak bilinmelidir ki özel sektör emekçileri öksüz değildir. HAKSEN olarak hem bileşeni olduğumuz Emek Platformu’nda, hem de sendikamızın kendi girişimleriyle özel sektör emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına mücadelemize devam etmekteyiz.

Bu bağlamda sendika olarak kısa vadede özel sektör çalışanlarına 1500 TL’lik yardımların ulaştırılmasını yakından takip etmekteyiz. Uzun vadede ise asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi mücadelesinin özel sektör çalışanları için hayati önemde olduğuna inanmaktayız.

Toplumsal yaşamdaki her kesim için geçerli olan şey; örgütlü olunduğu sürece haklara sahip çıkılabildiğidir. Bu nedenle özelde sendikalaşmanın pratikte hayata geçirilebilmesi için mücadele etmek, sendikamızın en önemli önceliklerinden biri olmaya devam edecektir.

Ancak bugün de sendikalı olsun ya da olmasın, özel sektör çalışanlarının öksüz olmadığı bilinmelidir. Hakettikleri insanca yaşam için mücadelemiz sürecektir.

HAKSEN BASIN BÜROSU