Ankara’nın Eli Yakamızda: Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü Kuruluyor

Dün, Türkiye’nin resmi gazetesinde yayımlanan genelge ile kktc ile olan ilişkilerin “bütün yönleriyle uyumlu” şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyon amacıyla bir Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulmasına karar verildi.

Ankara’ya olan siyasi ve ekonomik bağımlılığı artırmaya yönelik girişimlerin bir parçası olarak görülen koordinatörlüğe yönelik genelge şöyle:

“kktc ile ilişkilerimizin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecektir.

kktc’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla ülkemizden kktc’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulması uygun görülmüştür.

İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu genelgeye göre Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile oluşacak geçici çalışma grupları kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kktc ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.”

Bu genelgeyle birlikte halk arasında koordinasyon ofisi daha da genişletilerek düğmeye basıldığı konuşuluyor.

0 Paylaşımlar