Asgari Ücret Net 3 Bin 828 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Hür-İş’in itirazını görüşmek için yaptığı toplantıda komisyon başkanının ayırt edici oyuyla oy çokluğuyla yeniden aylık brüt 4 bin 400 TL olarak onaylanan 2021’in ilk asgari ücreti Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni rakam 1 Şubat’tan itibaren geçerli oldu.

505 TL’lik artış ile net 3 bin 828 TL olarak belirlenen asgari ücret, günümüzdeki döviz karşılığı ise 451 Euro’ya denk geliyor.

Komisyonun lağvedilip Asgari Ücret’in en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmesi ise Bağımsızlık yolu tarafından önerilmişti. Öneri bir çok kesim tarafınan sahiplenilmiş durumda.

6 Paylaşımlar