“Azınlık Hükümeti sigortalının kapanma dönemi emekliliğini gasp ediyor”

“Emekçiden çaldığınız bir ayı geri verin”

Bağımsızlık Yolu dün saat 13.15’te Sosyal Sigortalar Dairesi önünde “Emekçiden çaldığınız 1 ayı geri verin” başlıklı bir basın açıklaması düzenleyerek, hükümetin pandemi nedeniyle yaşanan ikinci kapanma döneminde hükümet kararıyla çalıştırılmayan özel sektör emekçisi, esnaf ve serbest çalışanların çalıştırılmadığı dönemin, hükümet tarafından karşılanması gereken, yatırımlarının çalışanları durmuş göstererek emekliliklerinde gasp edilmeye çalışıldığını duyurdu.

Açıklama öncesi bir konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Pandemi nedeniyle yaşanan ilk kapanma döneminde de hükümetin sigortalının emekliliğinden 1 buçuk aylık kapanmayı gasp etmeye çalıştığı fakat Bağımsızlık Yolu’nun eylemleri, halkımızdan yükselen tepki ile bundan geri adım atıldığını belirterek, hükümetin aynı oyunu ikinci kapanma döneminde de oynadığını vurgulayarak, Bağımsızlık Yolu’nun konunun takipçisi olacağını belirtti.

Bağımsızlık Yolu adına yazılı açıklamayı ise Omorfo Örgütlenme Sorumlusu Şenel Kim  okudu. Açıklamada hükümetin 01,04,021 kodlu kararıyla emekiçinin emekliğinden 1 ayı nasıl “gasp ettiği” detaylı bir şekilde açıklanırken, emekçinin düşürdüğü durumun kabul edilemez olduğu, “bu alçakça karar geri alınmadığı takdirde emekçi halkımız ile birlikte her türlü yöntemle mücadele edeceğimizi, halkımızın eline cebini atan hırsızlardan hesap soracağımızı ve alın terimizin karşılığı olan emeğimizi yanınıza kar bırakmayacağımızı açıkça ilan ediyoruz.” şeklinde vurgulandı. Açıklamanın sonunda ise “Partimiz, bu ülkenin üreten insanlarının ikinci sınıf muamele görmesine sessiz kalmayacak, bir avuç hırsız tarafından soyulmamıza göz yummayacaktır.” vurgusu yaplılarak, “Hükümet Elini Cebimizden Çek!” diyerek açıklama sonlandırıldı.

Açıklamanın tam metni:

Emekçilerden Çaldığınız Bir Ayı Geri Verin!

UBP-DP-YDP Azınlık hükümetinin emekçilere yönelik saldırılarını kınıyoruz. Sokağa çıkma yasaklarının gevşemesi ile birlikte öğrendik ki tüm toplumun can derdine düştüğü günlerde, sağlık için gerekli bir önlem olarak hayata geçirilen sokağa çıkma yasakları sırasında Azınlık Hükümeti emekçilerin haklarını gasp etmek için yeni şeytanlıklar düşünmüş ve sessiz sedasız hayata geçirmiştir.

26 Ocak tarihinden itibaren sokağa çıkmak hükümet kararıyla yasak olduğu için işine gidemeyen işçiler, işyerini açamayan esnaf ve mesleğini icra edemeyen meslek sahipleri kimsenin haberi olmadan, Sosyal Sigorta marifetiyle İŞTEN DURDURULMUŞ ve yasaklar boyunca çalışılmayan süreler emeklilik hakkından da sayılmayacak şekilde hayatımızdan çalınmıştır.

Buna benzer bir uygulama birinci tam kapanma sürecinde de yapılmıştı. 15 Mart 2020 ile 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında, işçiler, küçük esnaf ve meslek sahipleri o dönemin UBP-HP hükümeti tarafından işten durdurulmuş ve emeklilik hakları gasp edilmiştir. Ancak partimizin ortaya koyduğu tepki ve halkımızın bu tepkiyi sahiplenmesi neticesinde, UBP-HP hükümeti bu karardan geri adım atmış ve söz konusu süreler emeklilik hakkından sayılacak şekilde yeniden düzenlenmişti. Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı herkes kişisel bilgilerini kontrol ederek bu durumu görebilir. Orada 01.04.059 kodu ile yapılmış olan işten duruş ve işe yeniden başlama işlemleri, tüm sigortalıların emeklilik haklarının hesaplanmasında, çalışılmış olarak sayılan sürelerdir.

Aynı uygulama, bu kez emeklilik haklarının hesaplanmasında çalışılmış olarak sayılmayacak şekilde, 01.04.021 kodu ile 26 Ocak 2021 tarihli sokağa çıkma yasağı sürecinde de yeniden yürürlüğe konulmuş durumdadır. Yani on binlerce sigortalının emeklilik sürelerinden bir aylık zaman, el çabukluğu ile çalınmıştır! On binlerce sigortalı emekli olmak için bir ay daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır. On binlerce sigortalı kendilerinin hiçbir kabahati, sorumluluğu, kararı, tercihi veya ihmali olmayan bu durumun bedelini, yaşlılıklarında ödeyeceklerdir.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin görevi ve varlık nedeni pandemi gibi, kaza gibi, hastalık gibi, emeklilik gibi durumlar karşısında emekçi insanlarımızı güvence altına almaktır. Sosyal Sigortalar Dairesi bunu yapabilmek için sağlıklı bir şekilde çalıştığımız dönemlerde bizlerin maaşından pirim toplamaktadır. Sosyal devlet olmak da, böylesi olağanüstü dönemlerde çalışan insanları güvence altına almayı gerektirir. Oysa UBP-DP-YDP hükümeti kendi hatalarının sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların bedelini bu ülkenin işçilerine, esnafına, meslek sahiplerine ödetmeye çalışmaktadır. 

– Kumarcılara karantinasız girişleri açarak ülkede sıfırlanmış vakaların yeniden ortaya çıkmasına biz emekçiler neden olmadık!

– Yeterli sağlık altyapısının olmamasından dolayı sert kapanma tedbirlerinin alınması, bizim kabahatimiz değil!

– Sokağa çıkma yasağı kararını hükümet aldı. İşimize gidemeyişimiz, işyerlerimizi açamayışımız, mesleğimizi icra edemeyişimiz hükümetin bunları yapmamızı yasaklamasından dolayıdır!

– Hiçbir işveren, işçilerini işten durdurduğunu veya kendi kendini işten durdurduğunu beyan etmemiştir. Yapılan işlem sadece sokağa çıkma yasaklarına uyularak işe ara verildiğinin beyan edilmesidir.

Tüm bunlara rağmen, hükümet kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine, ortaya çıkan olumsuzlukların bedelini biz emekçi insanlara ödetmeye çalışmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz!

Sizin ihmal ve beceriksizliğinizden dolayı ortaya çıkmış olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenin! Kendi kabahatlerinizin bedelini bize ödetmenize izin vermeyeceğiz.

İşçileri esnaf ve meslek sahipleri için Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 01.04.021 kodu ile yapılan işten durdurma işlemleri derhal geri alınmalıdır. Sokağa çıkma yasaklarında geçen sürelerin emeklilik hakkımızdan düşülmesini ve bu süreler kadar fazla çalışmak zorunda bırakılmayı kabul etmiyoruz.

Bağımsızlık Yolu olarak, bu alçakça karar geri alınmadığı takdirde emekçi halkımız ile birlikte her türlü yöntemle mücadele edeceğimizi, halkımızın eline cebini atan hırsızlardan hesap soracağımızı ve alın terimizin karşılığı olan emeğimizi yanınıza kar bırakmayacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Partimiz, bu ülkenin üreten insanlarının ikinci sınıf muamele görmesine sessiz kalmayacak, bir avuç hırsız tarafından soyulmamıza göz yummayacaktır.

Hükümet Elini Cebimizden Çek!

Bağımsızlık Yolu (a)

Şenel Kim

Omorfo Örgütlenme Sorumlusu