Bağımsızlık Yolu, Baraka, BKP: Bu Zulüm İnsanlık Onuruna Karşı Bir Saldırıdır!

Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Birleşik Kıbrıs Partisi Türkiye’de AKP’nin halklara yaşattığı ve son olarak Cizre’de yaşanan katliam ve zülümlere karşı ortak basın açıklaması yayınladı.

Açıklamanın tamamı şöyle: 

Türkiye’de yaşanan insanlık dışı durumu endişe ile takip etmekteyiz. AKP 400 milletvekili için saldırdıkça gençler, çocuklar, siviller ölmekte, Türkiye halkları kutuplaşmaya ve iç savaşa sürüklenmeye çalışılmaktadır.

Özellikle Cizre’de yaşanan bir katliamdır, zulümdür.

Bu zulüm insanlık onuruna karşı bir saldırıdır.

Barışta, eşitlik ve kardeşlikte ısrar eden HDP’nin 100’ün üzerinde binasına saldırılması ve iktidarın buna ortak olması kabul edilemezdir.

HDP’li seçilmişlerin ve bakanların Cizre’ye güvenlik güçleri tarafından alınmaması ise liberal demokrasinin dahi Türkiye’de son bulmakta olduğunun göstergesidir.

HDP’nin yürüttüğü barış siyasetini selamlar ve bu uğurda karşılaştıkları baskılara karşı dayanışmamızı belirtiriz.

Zafer savaşa karşı barış, ölüme karşı yaşam diyenlerin olacak.

Yaşasın halkların kardeşliği!

Birleşik Kıbrıs Partisi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi