Bağımsızlık Yolu Erhürman’ı Uyardı: Kötü Arkadaş İnsanı Bozar

Bağımsızlık Yolu bugün saat 13.15’te Başbakanlık önünde bir basın açıklaması yaparak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami açılışı için adaya gelişi münasebetiyle onunla görüşecek olan kktc Başbakanı Tufan Erhürman’a bazı uyarılarda bulundu.

Rahvancıoğlu: Erhürman Kıbrıslı Türk Halkının Taleplerini Aklından Çıkarırsa, Halk da O’nu Kalbinden Çıkaracaktır.

Basın açıklamasından önce söz alan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu bir konuşma yaparak şu ifadelere yer verdi: Değerli basın emekçileri, çok değerli halkımız bugün burada Başbakanlık kapısı önünde yarın gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize gelişi vesilesiyle bulunuyoruz. Başbakan Tufan Erhürman’a Bağımsızlık Yolu olarak bir mesaj vermek istiyoruz. Aslında mesajımızın özü dövizimizde yazıyor: “Kötü arkadaş insanı bozar.”. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında kendilerini o koltuklara oturtan Kıbrıs Türk halkının talep, arzu ve isteklerinin, geleceğe ilişkin beklentilerini akıllarından çıkarmamasını istiyoruz. Bu doğrultuda bir bildiri okuyacağız. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu kaos ortamı hepimizin bilgisindedir. Son yayımlanan KHK ile birlikte birçok kamu görevlisinin özellikle akademide işine son verilmiş, seçim süreçleri tartışılır hale gelmiş, Türkiye’deki demokrasinin niteliği ciddi anlamda sorgulanır olmuştur. Biz Kıbrıslı Türkler olarak maruz bırakıldığımız asimilasyon ve entegrasyon sürecinin devam etmesini istemiyoruz. Yeni paketlerle , cami açılışlarıyla, dinsel gericiliğin ve muhafazakarlaşmanın yükselmesiyle yüzleşmek istemiyoruz. Tufan Erhürman ziyaret sırasında kendisine yapılacak telkinler karşısında Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Türk halkının istek ve arzularını bir an bile aklından çıkarmamalıdır. Çünkü eğer bunu aklından çıkarırsa, Kıbrıs Türk halkı da onu kalbinden çıkaracaktır. Bu uyarıyı burada yapmak istiyoruz.

Erhürman’a: “Dinsel Gericiliğin Aracı Haline Gelmeyin”

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Cemre İpçiler tarafından okunan açıklamada, Kıbrıslı Türk halkının başta eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerde o kadar eksiği varken fetihçi bir mantıkla devasa bir camiinin yapımını dayatmanın AKP’nin siyasal mantığının bir göstergesi olduğu vurgulanırken, Erhürman’a; “Erdoğan’ın güç gösterilerinde yanında bulunarak, yani dinsel gericiliğin bir aracı haline gelerek ne kendinizi ne de Kıbrıslı Türk halkını küçültün.” uyarısı yapıldı.

Türkiye Halklarına: “Gericilik ve Faşizm Karşısında Enseyi Karartmayanlara Selam Olsun”

Açıklamanın devamında, TC hükümetlerince yaratılan bu ablukanın er geç dağılacağı ve geriye direnenlerin kalacağının altı da çizildi. 
Ayrıca açıklamada “Hükümete bu çağrıyı yaparken Türkiye’nin güzel insanlarına, gericilik ve faşizm karşısında enseyi karartmayanlara da selam gönderiyoruz. Sizin direnişiniz bizim umudumuz, halklarımızın kardeşliğinin garantisidir.” İfadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının tamamı ise şöyle:

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ülkemize geliyor. Erdoğan liderliğindeki AKP’nin 16 yıldır süren iktidarıyla beraber baskı ve dinsel gericiliğin günden güne arttığı ve bu artışın adamıza kadar uzandığı herkesin malumu. Zaten yarın gerçekleşecek olan ziyaret de sıradan bir ziyaretin ötesinde olup dini dayatmaların bir örneği olacaktır. Kıbrıslı Türk halkının başta eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerde o kadar eksiği varken fetihçi bir mantıkla devasa bir camii yapımını dayatmak AKP’nin siyasal mantığının bir göstergesidir. 
Bu gerçekler ışığında Başbakan Erhürman’a ve hükümete bir çağrıda bulunuyoruz. Binlerce kişilik koruma ordusuyla gelecek olan Erdoğan’ın güç gösterilerinde yanında bulunarak, yani dinsel gericiliğin bir aracı haline gelerek ne kendinizi ne de Kıbrıslı Türk halkını küçültmeyin. AKP’nin her yetkilisinin bildiği gibi; bize dayatılanlar ile halkımızın kültürü arasında zerre yakınlık yoktur. Olmayanı varmış gibi gösterirseniz de, tarih sahnesindeki yerinizin neresi olacağını hatırlatmaya geldik. Çünkü biliniz ki, bu abluka er geç dağılacak ve geriye direnenler kalacaktır. 
Hükümete bu çağrıyı yaparken Türkiye’nin güzel insanlarına, gericilik ve faşizm
karşısında enseyi karartmayanlara da selam gönderiyoruz. Sizin direnişiniz bizim umudumuz, halklarımızın kardeşliğinin garantisidir.

Umutların Kuşatılmasın!

Gericilik Kaybedecek, Aydınlık ve Halkların Kardeşliği Kazanacak!

Bağımsızlık Yolu(a)

Cemre İpçiler

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri

154 Paylaşımlar