Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Rahvancıoğlu: Özel Sektörde Sendikalaşma Fiilen Yasak!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özel sektör işçilerinin durumuna değindi.

Rahvancıoğlu Kıbrıslı Türk işçi sınıfının durumunu özetlerken, yabancı uyruklu işçilerin durumunun dayak, zorla çalıştırma, pasaporta el koyma vb unsurlar da içerdiğini ve ayrıca listelenmesi gerektiğini vurguladı.

Paylaşımın tamam ise şöyle:

1 MAYIS ARİFESİNDE
KIBRISLI TÜRK İŞÇİ SINIFININ DURUMU:
* Bu liste özellikle kktc vatandaşlarının yaşadığı mağduriyetler düşünülerek hazırlandı. Yabancı uyruklu işçilerin durumu dayak, zorla çalıştırma, pasaporta el koyma vb unsurlar içeriyor ve ayrıca listelenmelidir.

– Neredeyse hiçbir işyerinde sözleşme yoktur!
– 8 saatlik iş günü, 40 saatlik çalışma haftası fiilen yürürlükten kaldırılmıştır.
– Günde 4 saati yılda 90 günü aşmaması gereken fazla mesai, yılın her günü ve günde 6 saatlere varacak şekilde uygulanmaktadır.
– Ek mesai büyük oranda ücretsizdir!
– Mesai ile birlikte düşünüldüğünde maaşlar neredeyse her yerde asgari ücretten azdır!
– İşçiler cumartesi günleri angarya çalıştırılır!
– Deneme süresi boyunca yatırım yapmamak normalleşmiştir!
– Hiçbir iş yerinde iş güvencesi yoktur. Çalışma yaşamı tamamen patronun iki dudağı arasındadır!
– İhbar sürelerine uyulmamaktadır!
– Yeni iş arama izni kullandırılmamaktadır!
– İşçiler iş tanımı yapılmadan keyfi çalıştırılmaktadır!
– Maaştan çeşitli vesilelerle yasadışı kesinti yapılması rutin bir uygulamadır!
– İşten ayrılma durumunda son maaşın gasp edilmesi rutin bir uygulamadır!
– Sigorta kaydı yapılmamaktadır!
– Sigorta kaydı yapan işyerlerinde yatırımlar ya yapılmamakta ya da düzensiz yapılmaktadır!
– Düzenli yatırım yapıldığında dahi bu gerçek maaştan yapılmamaktadır!
– Bordo-ücret hesap pusulası vb belgeler işçilere verilmemektedir!
– Hiçbir işyerinde düzensiz mesai, gece mesaisi, vardiya kurallarına uyulmamaktadır!
– Ara, dinlenme ve yemek molası patronun keyfine kalmış bir lükstür!
– Resmi Tatiller Yasası özel sektörde yürürlükte değildir!
– Restorant, bar, otel ve cafelerde yüzdeliklerle ilgili kurallar uygulanmamaktadır!
– Yıllık ücretli izin düzenlemesi yasaların çok gerisindedir!
– Ücretsiz izin uygulaması yaygındır!
– İzin dönüşü işsiz kalmak sıradan bir durum haline gelmiştir!
– Yasal mazeret izinleri hiç bilinmemektedir!
– İşyeri patron değiştirdiğinde işçiler tüm eski haklarını kaybetmektedir!
– Kadın işçilerin yarısı doğum izninden döndüğünde işten atılmaktadır.
– Emzirme izinleri patronlar tarafından gasp edilmiş durumdadır.
– Kıyafet zorunluluğu olan hiçbir iş yerinde soyunma imkanı sunulmamaktadır!
– Hastalık izni yasal olarak da kullanılamamakta ve hasta olmak işten kaytarmak anlamına gelmektedir!

Kıbrıs’ın kuzeyinde özellikle vatandaş olan işçilerin 1 Mayıs yaklaşırken içinde bulundukları koşullar 3 aşağı beş yukarı bu şekildedir… Özel sektörde sendikalaşma fiilen yasaktır. Patronların kesin bir diktatörlüğü, keyfi ve zorbaca bir baskısı söz konusudur. İşyerleri fikir-düşünce ve ifade özgürlüğünün gasp edildiği totaliter birer küçük devletçik olarak idare edilmektedir…
Kıbrıslı Türk işçi sınıfı, kendini işçi saymayıp ufak bir dükkan açacağı günün hayali ile tüm bu zorbalığa sabırla tahammül etmektedir… Bu durumun nereye kadar ve ne zamana kadar süreceğini hep beraber göreceğiz…
#KimlikDeğilSınıfMücadelesi
#ÖzelSektöreSendika
#BağımsızlıkYolu

 

0 Paylaşımlar