Bağımsızlık Yolu Girne: “Sendikasız Çalıştırılmanın Yasaklanmasını Yok Sayan Tüm Hükümetler “İş Kazası” ve İş Cinayetlerinin Ortağıdır”

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Girne’de Püsküllü Mevkii’nde yapımı devam eden devlete ait okul binası inşaatının çökmesi ile yaşanan “iş kazası”na ilişkin basın açıklaması yaptı.

“İş kazasının” yaşandığı noktada Bağımsızlık Yolu Üyesi Haydar Dolmacı tarafından okunan açıklamada, sermayenin kar hırsının “iş kazası” ve iş cinayetlerine neden olduğunun altı çizilirken, “Bizler Bağımsızlık Yolu olarak, çalışanların gerek iş güvenliği, gerekse de çalışma haklarıyla ilgili temel ihtiyaçlarının sendikalaşmak olduğunun bilinciyle, buradan bir kere daha sesleniyoruz: Sendikasız İşçi Çalıştırmak Yasaklansın!” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

“İŞ KAZALARI” VE ÖLÜMLER KADER DEĞİL

Girne’de devlet eliyle yapılan bir okul inşaatında dün beton dökümü sırasında yaşanan “iş kazası”, devletin kendi yaptırdığı inşaatı bile denetlemekten aciz bir yapıda ve umursamazlıkta olduğununun göstergesidir. Genelde ülkemizin her yerinde özellikle de şehrimiz Girne’de artan sermayenin daha fazla kar hırsı, özelleştirmeler, taşeronlaştırma ve sendikasız çalıştırılma sonucu olarak giderek artan iş kazaları her gün yeni canların yok olmasına, yeni iş cinayetlerinin yaşanmasına neden oluyor. 

Devlet eliyle yaşanan bu olay önlenemez bir kaza veya kader degildir. Bu yaşanan, kelimenin tam anlamıyla patron ve devletin el ele vererek daha fazla kar hırsı ile emekçilere layık gördükleri bir cinayet teşebbüsüdür. 

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü olarak derin bir üzüntü ve öfkeye neden olan bu kaza ve cinayetlerin önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmalarını, benzer şeylerin bir daha yaşanmaması için yaptırımların da ağırlaştırılmasını ve çalışanların kendi haklarını arayabilmesi için, iş güvencesi ve iş güvenliğini talep edebilmeleri için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını hemen şimdi talep ediyoruz.

Bugün özel sektör emekçilerinin hayatlarını etkileyen çalışma saatleri, denetimsiz ve kötü çalışma ortamları, sendikasız, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılma gibi faktörlerin düzelmesi ancak emekçilerin sendikalaşması ile mümkündür. Bu yüzdendir ki, Bağımsızlık Yolu olarak kurulduğumuz günden beri özel sektörde sendikalaşmayı savunmakta ve bu doğrultuda mücadele vermekteyiz. Bağımsızlık Yolu olarak hazırlamış olduğumuz sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarımız kurulan sözde hükümetler tarafından görmezden gelinerek bu konuda hicbir adım atılmamış bu kazalara sessiz kalarak ortak olmuslardır.

Bizler, çalışanların gerek iş güvenliği, gerekse de çalışma haklarıyla ilgili temel ihtiyaçlarının sendikalaşmak olduğunun bilinciyle, buradan bir kere daha sesleniyoruz:

Sendikasız İşçi Çalıştırmak Yasaklansın!

İş Kazası değil, İşçi Cinayeti!

Özel Sektöre Sendika!

Sermayeden Değil Emekçiden Yana Bir Yönetim!

147 Paylaşımlar