Bağımsızlık Yolu, Görevini Yerine Getirmeyen Sosyal Sigortalar Dairesi’ni Rahat Bırakmıyor

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet bugün sabah 930’da Ombudsman Emine Dizdarlı’ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Siyasi Baskı

Haziran 2018’de yasal olarak partileşen Bağımsızlık Yolu’nun özellikle özel sektör emekçilerinin haklarının korunması için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne siyasi baskı yapmak niyetinde olduğu Ombudsman ile paylaşıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Aleyhine Yapılan Şikayetin Akıbeti  Hakkında Bilgi Alındı

Bağımsızlık Yolu,  Ocak ayında Sosyal Sigortalar Dairesi aleyhine, dairenin sosyal sigorta yatırımlarının yapılmasını etkin şekilde denetlemediği yönünde Ombudsman’a Gazi Gök adına yaptığı şikayetin akıbetiyle ilgili de bilgi aldı.

Sigorta Borcu Olan Patronlara ‘Borcu Yoktur Yazısı’ Verilerek Emekçilere Haksızlık Yapılıyor

Sosyal Sigortalar Dairesi, patronlardan aldığı taahhütname ile patronlara,  sigorta borcu olduğu halde yeni istihdamda bulunabilmelerine veya devlet nezdinde çeşitli izinlere başvurabilmelerine olanak sağlayan “borcu yoktur yazısı” vermektedir. Sosyal Sigortalar Dairesi “Borcu yoktur yazısı”  vererek, gerçekte sigorta borcu olan patronlara yatırımları eksiksiz yapılmış gibi bürokratik işlerini engelsiz yürütme olanağı sağlıyor.

Daire Özel Sektör Çalışanlarının; Sağlık Hizmetlerinden, Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden ve Benzeri Haklardan Yararlanmasına Müsaade Etmiyor

Daire, patronların eksik yatırımlarını tahsil etmediğinden, özel sektör çalışanlarının sigortalılara sağlanan sağlık hizmetlerinden, geçici iş göremezlik ödeneğinden ve benzeri haklardan yararlanmasına müsaade etmeyerek çifte standart bir uygulamada bulunuyor.