Bağımsızlık Yolu Halkı Başbakanlık Önüne Çağırdı

Bağımsızlık Yolu, halkımızı, içinden geçmekte olduğumuz krizin bedelinin bize ödetilmesine itirazımızı dillendirmek, sermayenin karı uğruna çocuklarımızın geleceğine göz dikilmesine itiraz etmek üzere sokağa çıkmaya çağırdı. Açıklamada,” 20 Ağustos Pazartesi saat 13.13’te ‘Halkın Acil Önlem Talepleri’nin derhal uygulanması için Başbakanlık önünde buluşalım” denildi.

Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, halk açısından dayanılması giderek zorlaşan bir ızdıraba dönüşüyor. TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve bunun tetiklediği zamlar; yaşamsal ihtiyaçların giderilmesini imkansızlaştıran, toplumun emekçi kesimlerini en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getiren bir durum almakta… Bu son krizden en fazla etkilenenler, krizden önce de geçim sıkıntısı tehdidini ensesinde hissedenler oldu. Eğitime, sağlığa, mutfak masraflarına, barınma ve enerji giderlerine bütçesi yetmeyen ve bu yaşamsal ihtiyaçlarının bir kısmından vazgeçmeyi düşünmek zorunda bırakılan halk için, bu kriz bıçağın kemiğe dayandığı noktadır.

Bu çerçevede, Bağımsızlık Yolu olarak halkın en temel yaşamsal haklarının güvence altına alınması ve insanca yaşamak için gerekli hakların sosyal devlet anlayışıyla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oysa hükümetin aldığı kararlar ve krize çözüm yolu olarak ortaya koyduğu açılımların hiçbiri halk kesimlerinin yaşam standardına yönelik değildir. Açılımların tamamı bankaların, büyük inşaat şirketlerinin, otellerin, eğitim baronlarının gelirini güvence altına almak için, karlarının düşmemesini sağlamak için kurgulanmıştır. Kriz ortamında dahi, halkın günlük hayatı ve sermayenin karı arasından sermayenin karını korumayı seçen hükümeti kınıyoruz. Bu kararların bir tercihin sonucu olduğunu; halktan yana emekten yana değil sermayenin azami kar hırsını desteklemekten yana bir dünya görüşünün ürünü olduğunu vurguluyoruz.

Bağımsızlık Yolu olarak, daha krizin ilk günlerinde 15 maddelik bir acil önlemler listesi hazırladık. Bu liste, en temel yaşamsal hakların güvence altına alınması ve halkımızın bu krizden minimum seviyede etkilenmesi için gerekli temel talepleri içermektedir. Bu 15 madde emekten yana fikirlerle geliştirilmeye açıktır. Ancak görüyoruz ki hükümet, kriz ortamında dahi halkı, küçük esnaf ve küçük üreticiyi değil büyük sermayeyi korumaya odaklanmıştır. 15 maddelik acil önlem taleplerimiz halktan büyük bir destek görürken, hükümet bu talepler karşısında sessizliğini korumakta, aldığı kararlarla da sermaye sahiplerinin krizi fırsata çevirmesini sağlamaya devam etmektedir. Bu nedenle halkımızı, içinden geçmekte olduğumuz krizin bedelinin bize ödetilmesine itirazımızı dillendirmek, sermayenin karı uğruna çocuklarımızın geleceğine göz dikilmesine itiraz etmek üzere sokağa çıkmaya çağırıyoruz. 20 Ağustos Pazartesi saat 13.13’te Halkın Acil Önlem Talepleri listesinin derhal uygulanması talebiyle Başbakanlık önünde buluşalım…

– Dayanacak gücümüz kalmadı!

– Bu krizin bedelini biz ödemeyeceğiz!

– Halkın hakları için örgütlenelim!

Ekonomik Kriz Karşısındaki Taleplerimiz:

1 – Konut ve küçük esnaf kira sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılmasını tamamen engelleyecek ve sözleşmeleri Türk Lirası’na bağlayacak önlemler derhâl alınsın! Mevcut kiralar 1 Ocak 2018 tarihli döviz kuruna sabitlensin. Kira sözleşmelerine metre kare üzerinden tavan fiyat belirlensin!

2- Vatandaştan oturduğu ev için alınan emlak gelir vergisi ortadan kaldırılsın! Bu uygulama sadece, eğer varsa ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıdaki ev sahiplikleri üzerinden sürdürülsün!

3- Konutlar için 0-250 kWs tarifeye kadarki temel elektrik tüketimi harcaması ücretsiz olsun!

4- Tüp gaza yapılan toplam 9 TL’lik artış geri alınsın ve kriz atlatılana kadar bu konuda hiçbir zam gündeme getirilmesin!

5- Devlet okullarında kayıt parası, kağıt parası, kırtasiye parası, kıyafet parası ve dergi parası adı altında öğrencilerden talep edilen her türlü ödeme ortadan kaldırılsın, devlet okulları tamamen ücretsiz olsun!

6- Devletin görevi olan kamusal eğitimin geriletildiği verili durumda; özel üniversiteler, liseler, ortaokullar, ilkokullar ve kreşlerde döviz üzerinden yapılan her türden ücretlendirmeyi engelleyecek ve ödemeleri Türk Lirası’na bağlayacak önlemler derhâl alınsın!

7- Sigorta yatırımları yapılmayan veya eksik olan her işçinin kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlansın. Sağlık hizmetlerinin bedeli yatırımları eksik yapan patrona fatura edilsin!

8- Anayasal hak olan ücretsiz sağlık hizmetinin, bağış, katkı, fon vs. şekillerde ücretlendirilmesine derhal son verilsin! Başta ilaçlar olmak üzere dövizden etkilenen temel sağlık harcamalarına dair yapılan zamlar devlet tarafından karşılansın!

9- Faizin üzerine faiz eklenmesi yasaklansın! Vatandaş borcunun sadece anaparasından ve Temmuz sonuna kadarki mevcut faizini ödemekten sorumlu olsun ve kriz sona erene kadar, borç üzerinden haciz işlemleri dondurulsun!

10- Küçük üreticilerin, zanaatkârların ve esnafın bankalara borçları ertelensin, vergi affı çıkarılsın!

11- İç piyasada üretimi olan tüm malların ithalatına fon konulup, bu fon yerli üreticiye aktarılsın!

12- Otellerin her türlü mal alımını, yerli üretim öncelikli olmak üzere iç piyasadan yapılması zorunlu kılınsın!

13- Asgari Ücret, kamudan en düşük maaşı çeken emekçinin maaşına sabitlensin! İşe gidiş ve geliş için toplu taşıma ücretleri patronlar tarafından karşılansın!

14- On kişi ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırması yasaklansın!

15- İşsizlik ortadan kalkana kadar, mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi ve özel uzmanlık alanları dışında yeni çalışma izni verilmesin!

Bağımsızlık Yolu (a)

Münür Rahvancıoğlu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri

28 Paylaşımlar