Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü K-PET İşçilerinin Grevine Destek Ziyareti Gerçekleştirdi: “Kimlik Değil Sınıf Siyaseti”

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü dün Dev-İş’e bağlı Petrol-İş K-PET işçilerinin grevine destek ziyareti gerçekleştirerek işçilerden ve işyeri sendika temsilcilerinden greve hangi koşullarla ve taleplerle çıktıklarını dinledi.

“Greve sendikasızlaştırma ve Güvencesizleştirme Sürecine Engel Olmak İçin Çıkıldı”

Sendika temsilcileri, 2011 yılında %90’lık hissesi özel sermayeye verilen K-PET’te tüm yeni istihdamların bu sermayedarlar tarafından sendika ve toplu iş sözleşmesi kapsamına girmeden yapılmasının dayatıldığını, greve de bu sendikasızlaştırma ve güvencesizleştirme sürecine engel olmak adına çıktıklarını belirterek ayrıca başka bir özel sektör tarafından K-PET bayilerine yakıt aktarımı yapılarak grevin kırılmaya çalışıldığı bilgisini verdi.

“Gösterilecek Direnç Toplumun Tüm Emekçi Kesimlerince Topluca Göğüslenmelidir”

Kuruluşunun ilk anlarından itibaren “Özel Sektörde Sendikasız Çalıştırmak Yasaklansın” talebiyle etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Bağımsızlık Yolu temsilcileri, emek mücadelesinin siyasi çizgilerinin tali değil ana gündemini oluşturduğunu, “Kimlik Değil Sınıf Siyaseti” söylemini esas aldıklarını kaydetti.

Yapılan grevin özellikle özel sektörde hali hazırda yaşanan sömürü koşullarının yine özelleştirme ve kamu reformu adıyla gerçekleşen sermaye yanlısı politikalarla kamusal alana taşınmaya çalışıldığını, bu politikalara karşı gösterilecek direncin toplumun tüm emekçi kesimlerince topluca göğüslenmesi gereken bir mücadele olduğunu aktaran Bağımsızlık Yolu temsilcileri bu nedenle K-PET işçilerinin direnişinin çok önemli olduğu ve kendileriyle dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

96 Paylaşımlar