Bağımsızlık Yolu Mağusa’dan, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’na Ziyaret: “Mağusa Belediyesi’nde Kayıt Dışı İstihdam, Belediye Özeli Geçti”

 Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Komitesi, geçen günlerde Mağusa Belediyesi’nde greve çıkan Mağusa Türk Genel İş Sendikası’na ziyarette bulundu. Sendika Başkanı Halil Karagil’den, gerçekleştirilen greve giden süreç hakkında bilgi alınırken karşılıklı olarak Mağusa Belediyesi’ndeki son duruma dair nasıl bir muhalefet örüle bilineceği üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Karagil: Siyasi Rant Uğruna Sigortasız ve Güvencesiz İstihdam 

Grev üzerine en çok tartışmalı konunun istihdam olduğunu belirten Karagil, Mağusa’daki istihdam açığının siyasi rant uğruna sigortasız ve güvencesiz şekilde kayıt dışı gündelikçi işçilerle kapatılmaya çalışıldığını, sendikanın istihdama karşı olmadığını, fakat bu istihdamın insanlık onuruna yakışır şekilde yapılması gerektiği üzerine görüş bildirdi. Bu gündelikçilerin kadro vaadiyle insanlık dışı koşullarda belediye hizmetlerini yürütmeye zorlandığı bilgisini veren sendika temsilcileri, bu kayıt dışı istihdama ek olarak siyasi rant amacıyla atıl olarak maaş bağlanan kişilerin de eklenmesiyle bu mali yükün faturasının halka ve diğer belediye çalışanlarına kesilmeye çalışıldığı belirtti. Grevin kadrolu çalışanlar için ilk etapta sonuç verdiğini ve ödenmemiş maaşlarının yatığını fakat fazla mesai ve toplu iş sözleşmesinden doğan bazı haklarının henüz sağlanmadığını belirtti. Diğer yandan geçici istihdam bağlamında kayıt dışı çalıştırılan belediye emekçilerinin henüz maaş ödemelerinin gerçekleşmediğini vurguladı.

“Belediye Kaynakları İsraf Ediyor”

Mağusa Türk Genel İş yöneticileri Mağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarının ve hizmet için kullanması gereken kaynakların israf kurbanı olduğundan bahsettiler. Belediyenin faizini bile ödemekte zorlandığı büyük bir borç yükü altına girmesine rağmen çöp kamyonu sayısının 11’den 3’e düşürülmesinin, araç gereç alımlarının durdurulmasına rağmen geniş bir araç filosunun kiralanmasının, ayrıca belediye yönetiminin bazı etkinliklerde borçlanarak elde edilmiş kaynakları savurganca harcanmasının ilerde yaşanabilecek iflasın habercisi olduğunu aktardılar.

Asbaşkan Sürüldü

Ayrıca sendika yöneticileri  4 Nisan’da sendikanın  açıklama yapmasının ardından  asbaşkanlarının hayvan barınağına sürüldüğünü ve kendileri ve sendika hakkında asılsız iddialarla mücadelelerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Bağımsızlık Yolu: Özel Sektörde Sıkça İşlenen Suç, Kamusa Alana Taşınıyor

Bağımsızlık Yolu bölge temsilcileri Mağusa Belediyesi’nde yaşananların daha önce Cemal Bulutoğulları döneminde Lefkoşa Belediyesi’ni iflasa sürükleyen durumla benzerlikler taşıdığını, ayrıca Türkiye’deki AKP belediyeciliği ile özdeşleşmiş uygulamaların Mağusa Belediyesi’nde yaşananlarla benzer nitelikte olduğunu belirttiler.

Bu belediyecilik anlayışının yine bu örneklerde olduğu gibi çökmeye mahkûm olduğu fakat Mağusa Belediyesi’ndeki rant peşkeşinin, belediye kaynaklarının kullanımda yapılan israf ve peşkeşin önüne geçmek için kadrolu, kadrosuz yada kayıt dışı tüm belediye emekçileri ile beraber toplumun tüm kesimleriyle ortaklaşa bir mücadele hattının örülmesi gerektiği üzerine görüş bildirdiler.

Bu kapsamda Mağusa genelinde bir güç birliği oluşturma için çeşitli demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da kapsayan bir platform kurulmasını önerdiler. Ayrıca kayıt dışı istihdamın bir belediye tarafından gerçekleştirilmesinin özel sektörde sıkça rastlanan bir suçun kamusal alana taşındığını, Bağımsızlık Yolu’nun ana mücadele başlıklarından biri olan  bu duruma karşı topyekûn mücadele edilmesi gerektiği söylendi.

41 Paylaşımlar