Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gök: Karantina Ücretlerini Patronlar Ödemeli

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaya gelecek olan çalışma izinlilere uygulanacağı belirtilen 14 günlük karantina süresinin doğru olduğunu ancak, çalışma izinli yabancı uyrukluların karantina ücretini ödeyecekler kısmına dahil edilmesinini haksız ve hukuksuz olduğunu vurguladı.

Gök, “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü” ile tüm yabancı uyruklu işçilerin çalışma izni alırken imzaladıkları resmi “Hizmet Akdi”; yol, barınma ve çalışma izni masraflarının patronlara ait olduğunu açıkça yazmakta.” ifadelerine yer vererek, karantina ücretlerinin patronlar tarafından ödenmesi gerektiğinini altını çizdi.

Açıklama şöyle:

KARANTİNA ÜCRETLERİNİ PATRONLAR ÖDEMELİDİR
Bakanlar Kurulu 8 Haziran tarihinden itibaren, “ülkede çalışma, öğrenci, ikamet ya da oturma izni bulunanlar”ın, 14 gün karantina şartıyla adaya gelebileceğini duyurdu. Karantina şartı, halk sağlığını korumak için gereklidir. Ama karantina ücretlerinin, adaya gelecek kişiler tarafından ödenmesi kararına çalışma izinli yabancı uyrukluların da dahil edilmesi haksız ve hukuksuzdur.


Ülkemizdeki yasaların parçası olan ve Bakanlar Kurulu kararlarından da üstte olan “Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü” ile tüm yabancı uyruklu işçilerin çalışma izni alırken imzaladıkları resmi “Hizmet Akdi”; yol, barınma ve çalışma izni masraflarının patronlara ait olduğunu açıkça yazmaktadır. Durum böyleyken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar hukuken geçersizdir.


İlgili yasa ve sözleşme maddeleri şu şekildedir:
Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü, 32(1); Bu Tüzük kapsamında çalışma izni alınması ile ilgili olarak yapılacak her türlü gider ve harç ödemeleri işveren tarafından karşılanır ve bu amaçla yapılan giderler ve harç ödemeleri için işverenleri tarafından işçilerin ücretlerinden kesinti yapılamayacağı gibi herhangi bir ödeme talebinde de bulunulamaz.


Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü, 35(1): Bu Tüzük kapsamında Süreli Çalışma İzni ve İş yapma İzni alınan yabancı uyruklu işçilerin işverenleri bu işçiler için yeterli ve sağlıklı barınma yeri sağlamakla yükümlüdürler
Hizmet Akdi Madde 6: İşçinin kendi kusuru nedeniyle işine son verilmesi hariç dönüş yol parası, çalışma ve oturma izninin alınması için gerekli masraflar işverene aittir. İşveren yukardaki masraflar ve yol parası için işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz.


Hizmet Akdi Madde 7: Sağlık şartlarına uygun yatacak yer işverence ücretsiz olarak sağlanır. Yatacak yerin işyeri dışında olması halinde işçinin işyerine götürülüp getirilmesi işverence sağlanır.

309 Paylaşımlar