Bağımsızlık Yolu Özel Sektör Emekçilerinin Gasp Edilmiş Hakları İçin Girişimde Bulunuyor

Bağımsızlık Yolu, özel sektörde çalışan ve yatırımları yapılmayan emekçilere çağrı yaptı.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açık çağrıda, sigortaya kaydı olduğu halde, yatırımları yapılmayan veya düzenli olarak yapılmayan emekçilerin yaşadıkları menfaat kayıplarını önleyebilmek adına yasal bir girişim yapılacağının altı çizildi.

Yatırımları Sigorta Dairesi tarafından düzenli tahsil edilmeyen veya patron tarafından yatırılmayan özel sektör emekçilerinden 23 Haziran’a kadar Bağımsızlık Yolu’na ulaşması talep edildi.

Kişisel Veriler İzinsiz Kullanılmayacak

Ayrıca yasal girişim süreci boyunca, ilgili kişilerin izni ve bilgisi olmadan, kişisel verilerinin hiçbir yerde kullanılmayacağı ve iş güvencesi ile ilgili hassasiyetin en yüksek düzeyde olacağı özellikle vurgulandı.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açık çağrının tam metni şöyle:

ÖZEL SEKTÖR EMEKÇİLERİNE AÇIK ÇAĞRI
Tüm “Özel Sektör” emekçileri bize, öncelik e-posta adresimiz ve resmi Facebook sayfamız olmak üzere ulaşabilirler. Özel Sektörde herhangi bir firmadan Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydı yapılmış emekçilere çağrımızdır: Sigortaya kaydı olduğu halde, yatırımları yapılmadan veya düzenli yapılmadan çalıştığı için Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından sunulması gereken menfaatlerden (hastalık, analık, iş kazası, emeklilik vb.) yararlandırılmayan ve bu hak edişlerini alabilmek için yatırımlarının yapılmasını bekleyen özel sektör emekçileri, bu konu ile ilgili Bağımsızlık Yolu olarak yürüteceğimiz yasal bir girişim çerçevesinde 23 Haziran 2017 tarihine kadar bize ulaşabilirler. Çağrımız; 1- Sigortaya patron tarafından kaydı yapılmış 2- Yatırımları Sigorta Dairesi tarafından düzenli tahsil edilmeyen (ve patron tarafından da yatırılmayan) 3- Yukardaki sebeplerle hak edişlerini alamadığı için mağdur olmuş tüm özel sektör çalışanlarınadır…
BAĞIMSIZLIK YOLU İletişim için; e-posta: [email protected]
Tel: 0533-0548 8750274 ‪#BağımsızlıkYolu ‪#ÖzelSektörEmekçilerineÇağrı

33 Paylaşımlar