Bağımsızlık Yolu: “Telefon Hatlarının Birleştirilmesi Gibi Gerçekleşecek Her İşbirliği Bizleri Barışa Daha da Yaklaştıracak”

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyi arasında cep telefonlarının birleştirilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Gerçekleşecek her işbirliğinin barışa bir adım daha yaklaşmak olduğunu belirten ve söz konusu uygulamayı memnuniyetle karşılayan Bağımsızlık Yolu, hükümetin telefon ve internet tarifelerinin ücretlendirilmesiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi ve sermayeden değil, halktan yana adımlar atması gerektiğini gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bağımsızlık Yolu olarak adamızda bölünmüşlüğün sadece sembolü değil, aynı zamanda iletişimde şoven bir fiziksel engel olarak da karşımıza çıkan cep telefonlarının çekmemesi durumunun hatların birleştirilmesi ile ortadan kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Gerçekleşecek her işbirliği oluşturacağı güven ile bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu işbirliğinin sermayenin karına değil, halkın çıkarına bir formda yapılması gereklidir. Bu nedenle konu ile ilgili muğlak bırakılmış olan telefon ve internetin ücretlendirilmesinin nasıl ve hangi tarifeler üzerinden yapılacağı konusunda hükümetin mağduriyet oluşmaması için hızlıca kamuoyunu bilgilendirmesi gereklidir.

Telefon ve internet erişimi günümüzde lüks değil temel bir haktır. Bunu adamızın tümünde, herkes için uygun fiyat ve kalite ile sağlanması ise hükümetlerin sorumluluğudur.

Bu nedenle hükümetin ücretleri uygunlaştırmak için uygulamaya geçirdiği vergi azaltımı gibi sadece kamu gelirleri ile sınırlı kalacak önlemlerden öte, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten GSM operatörlerinin kar marjlarını da denetlemesi ve gerekirse ücretlendirme aşamasında ücret sınırı koyarak müdahil olması gereklidir.”

50 Paylaşımlar