Bağımsızlık Yolu’ndan yargılanan gazetecilere destek

Bağımsızlık Yolu açıklama yaparak yargılana gazetecilere destek belirtti.

Açıklama şöyle:

BAĞIMSIZLIK YOLU OLARAK BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ!

Özel Hayatın Gizliliği Yasası çerçevesinde, halkın haber alma hakkının kısıtlanmaya çalışılmasını; basın ve ifade özgürlüğünün yargılanmasını kabul etmiyoruz. Toplumu ilgilendiren konularda, halkın haber alabilmesi kamusal bir haktır. Başta bu yasa ile haber alma hakkımızı kısıtlamış bulunan CTP olmak üzere, bu yasayı geçiren tüm partilerin derhal; kamu menfaatini gözeten istisnai düzenlemeler ve basın özgürlüğünü güvence altına alan değişiklikler yapmak üzere harekete geçmesi gerekmektedir. Partimiz yargılanmakta olan Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Kuni ve Basın Emekçileri Sendikası ile dayanışma içerisindedir. Çok acil olarak Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın kapsamı; basın ve ifade özgürlüğünün kamusal menfaat oluşturduğuna ilişkin somut kriterler konularak daraltılmalıdır. Yasada gazeteler ve gazeteciler lehine ispat yükü düzenlenmeli, gazetecilerin yasa kapsamı dışında tutulacağı durumlar yasada özel olarak düzenlenmelidir.#BasınÖzgürlüğüOnurumuzdur#BağımsızlıkYolu

271 Paylaşımlar