Bağımsızlık Yolu’nun önerisi, İçişleri Bakanlığı’nda görüşüldü

ADL (Özel)

Bir süredir özel sektörde zorunlu sendikalaşma talebini dile getiren Bağımsızlık Yolu, bir yasa tasarısı hazırlayarak İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy’a sunmasının ardından Akansoy yasayı inceleyerek, Bağımsızlık Yolu ile yasayı görüşmek için toplantı çağrısı yaptı. Toplantıya İnşaat Taşeronları Birliği ile birlikte katılan Bağımsızlık Yolu üyeleri özelde sendikalaşmanın gerekliliği ve emekçiler açısından faydalarını anlattıldı. Toplantıda hazır bulunan İnşaat Taşeronları Birliği üyeleri de sendikalaşmaya karşı olmadıklarını söyleyerek Bağımsızlık Yolu’nun kampanyasına destek belirtti. Daha sonra sözü alan İnşaat Taşeronları Birliği ise ülkemizdeki taşeronlukla ilgili bilgi verirken, yaşanan sorunları dile getirdi. Kendilerinin aslında Türkiye’de bilinen anlamıyla taşeron olmadıklarını belirten birlik üyeleri, kendilerinin de emekçi olduklarını söyleyerek ülkedeki kaçak işçiliğin önlenmesi gerektiğini belirttiler. Bakanlık temsilcisi toplantıda ortaya konan görüşleri bakana iletmek için toplantıyı sonlandırdı. Yapılan görüşmenin ardından, bakanlık ortaya konulan görüşler ışığında, görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Öte yandan Bağımsızlık Yolu, bakanlıkla devam ettirilen görüşmeler yanında, özel sektörde sendikalaşma mücadelesini başka alanlarda da yürütmeye devam ediyor.

208 Paylaşımlar