“Bakanlık Özel Sektör Emekçilerine Adli Yardım Sağlamalı”

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi ve Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu Cansu N. Nazlı, yasal haklarını dahi alamayıp yoksulluğa itilen özel sektör emekçileri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir önlem olarak adli yardım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Açıklama şöyle:

DEVLET ÖZEL SEKTÖR EMEKÇİLERİNE ADLİ YARDIM SAĞLAMALI!
Düşük ücretle güvensiz ve güvencesiz çalıştırılan özel sektör emekçileri içinde bulunduğumuz koşullarda yine en ağır bedeli ödeyenler oldu. Yüzlerce özel sektör emekçisi haksız şekilde işten durdurulurken pek çoğu da kısmi mesai ile zaten düşük olan ücretin yarısına çalıştırılarak açlık sınırında yaşam kavgası veriyor.
Hal böyleyken tıpkı şiddete uğrayan bir kadının şiddetten kurtulması için adli yardım/ ücretsiz hukuk desteği sağlandığında olduğu gibi, yasal haklarını dahi alamayıp yoksulluğa itilen özel sektör emekçileri için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir önlem olarak adli yardım sağlamalı.
Özel sektörde sendikalaşma olmadan örgütlü şekilde hakların korunması mümkün olmayacaksa da, sendikasız çalıştırılmanın yasaklamasının yanı sıra, özel sektör emekçilerine adli yardım sağlamasının yoksullaşmayı önleyici bir tedbir olacağına inanıyorum. Çünkü pek çok patron işçinin yasal haklarını dahi ödemeden işten çıkarma yaparken insanların dava açamayacak kadar yoksul olduğuna da güveniyor. Özel sektör emekçilerine belirli kritelerler konularak yaşadıkları hak ihlalleri için dava açma imkanı sağlanacak olmasının bile pek çok patronu bu kadar pervasız davranmaktan alıkoyacağına eminim.
#özelsektöremekçilerineadliyardımsağlansın
#sendikasızçalıştırılmakyasaklansın

104 Paylaşımlar