Banka Kredi Borçları 30 Haziran’a Kadar Ötelendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kredilerin 30 Haziran’a kadar ötelendiğini duyurdu. 

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti: 

Bakanlar Kurulu’na Anayasanın 112. maddesi’nin verdiği yetkiye dayanarak, “Kredi Borçlularının Bankalarla Olan Borçlarının Ötelenmesi”ne ilişkin getirdiği yasa gücünde kararname Pazartesi’nden itibaren yürürlükte olacak;

• Banka kredi borçlarının 30 Haziran 2020’ye ertelenmesi.

• Bu Yasa Gücünde Kararname, KKTC’de faaliyet

gösteren bankalar ile bu bankalara kredi borcu olan gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsar.

• Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası kapsamındaki borçlar hariç, bankalarca hali hazırda kullandırılmış olan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait ticari ve bireysel kredilerin, tahakkuk etmiş veya edecek olan faizleri ile taksitleri yürürlükte olan herhangi bir kurala veya mevzuata bakılmaksızın ve her halükarda borçlu ve kefil ve/veya kefillerinin kabul etmiş olduğu diğer şartlar geçerli olacak şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine ötelenir. Taksitleri ertelenen kredilerin vadeleri ise asgari üç ay süreyle ötelenir.

*Ancak bu kural, vadesinde ödeme yapmak isteyenlerin ödeme yapmalarına engel teşkil etmez.

52 Paylaşımlar