Baraka: 1 Mayıs’ta Mangalları Değil, Sermayeyi Yakalım!

Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs için halka çağrıda bulunarak, “gelin 1 Mayıs’ta sokağa çıkalım, mangalları değil, emeğimizi sömüren, doğamızı talan eden sermayeyi yakalım” dedi.

Baraka, 1 Mayıs Salı günü, saat 17.15’te, Lefkoşa Otobüs Terminali’nde buluşup, önce Kuğulu Park’a, oradan da Sendikasız çalıştırılmak Yasaklansın Parkatının arkadasında ara bölgeye yürüyeceğini açıkladı ve tüm halkı Baraka kortejinde buluşmaya davet etti.

Baraka’dan yapılan çağrı şöyle:
“1  Mayıs… İşçinin, emekçinin ve ezilen tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini bir arada ifade edebileceği yegane gün…

Bugün emekçilerin;

Güvencesiz, sendikasız, düşük maaşlara, bitimsiz ve esnek çalışma saatlerine karşı sokakta buluşacağı;

Sermayenin, bilimsel verilerden uzak talepleri doğrultusunda belirlenen imar yasalarına ve her geçen gün artan inşaatlara rağmen alınmayan güvenlik önlemleriyle yaşanan iş cinayetlerine karşı duracağı;

Kadına şiddet, çocuk istismarı ve yükselen gericiliğe karşı, kültür-sanat ve bilimsel eğitim talebini yükselteceği;

Kimsenin cinsiyetine, cinsel yönelimine, etnik kökenine, ırkına, dinine, diline, geldiği yere göre ayrımcılığa uğramamasını haykıracağı;

İşsizlik ve yoksulluk artarken, sermayenin, sokaktaki işsizliği bir tehdit unsuru olarak kullanıp emekçileri güvencesizliğe, yatırımsızlığa ve sendikasızlığa mahkum etmesine izin vermeyeceği;
Bir yanda Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin Akdeniz’deki tüm yaşamı tehdit etmesini, diğer yanda ise sermayenin rant aşkının ülkemizi beton yığınına dönüştürmesini protesto edeceği;

Kıbrıs’ı ortadan ikiye bölenlerin şimdi Kıbrıs’tan kaldırdıkları uçaklarla orta doğu halklarını katletmesine dur diyeceği;

Sermayenin halkları mahkum ettiği bu karanlık tabloyu ancak örgütlü halkların
aydınlatabileceğini göstereceği gündür…

İşte bu nedenle, söyleyecek sözü, verilecek mücadelesi olanları 1 Mayıs’ta mangalları değil, sermayeyi yakmaya çağırıyoruz!

1 Mayıs Salı günü, saat 17.15’te, Lefkoşa Otobüs Terminali’nde buluşup, önce Kuğulu Park’a, oradan da Sendikasız çalıştırılmak Yasaklansın Parkatının arkadasında ara bölgeye yürüyoruz.”

62 Paylaşımlar