Baraka Aktivisti Şansal’dan MOBESE Direkleri İçin Kime Kızılması Gerektiği Hakkında Bilgilendirme

Baraka Aktivisti Nazen Şansal sosyal medya hesabından, Girne Limanı ve diğer bölgelere dikilen  MOBESE direkleri için kime ne için kızılması gerektiği konusunda kızanlara faydalı olacak bilgiler paylaştı.

Paylaşım şöyle:

girne limanı’na mobese direği dikilmesine kızanlara, kime ne için kızmaları gerektiği konusunda faydalı bilgiler:

31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası gereği, bilişim sistemlerinin kurulabilmesi için oluşturulan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu aşağıda belirtilen 10 üyeden meydana gelir:
(A) Başbakanlığın Müdür düzeyinde temsilcisi (Başkan),
(B) İçişleriyle Görevli Bakanlığın Müdür düzeyinde temsilcisi (Üye),
(C) Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlığın Müdür düzeyinde temsilcisi (Üye),
(Ç) İlgili İlçenin Kaymakamlık temsilcisi (Üye),
(D) İlgili Belediyenin Müdürü (Üye),
(E) Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi (Üye),
(F) İlgili ilçenin Polis Müdürü veya temsilcisi (Üye),
(G) Trafikten sorumlu Daire Müdürü veya temsilcisi (Üye),
(H) İlgili İlçenin Mahalli Baro temsilcisi (Üye),
(I) Şehir Plancıları Odası temsilcisi (Üye).

Bu kurul, suçla ilgili istatistiki verilere, nüfus ve araç yoğunluğuna dayanarak kamuya açık alanlarda bilişim sistemlerinin HANGİ NOKTALARA VE KAÇ ADET KURULMASINA, iptal edilmesine, yer değiştirmesine, sayısının artırılmasına veya azaltılmasına izin ve/veya karar verir.

Kurul’ un almış olduğu kararlar ve gerekçeleri, KARARLARIN İCRA EDİLMESİNDEN EN AZ 15 GÜN ÖNCE BAŞBAKANLIK RESMİ İNTERNET SİTESİNDE Kurul’a ayrılan bölümde yayımlatılır ve BASIN ARACILIĞIYLA DUYURULUR.

0 Paylaşımlar