Baraka Kültür Merkezi Tüzüğünde ‘Kadın Beyanı’ Konusunda Değişiklik Yaptı

Baraka Kültür Merkezi, geçtiğimiz hafta “Tüzük Değişikliği” gündemiyle Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda oybirliği ile alınan kararla derneğin tüzüğüne “Kadın Beyanı Halinde Soruşturma Başlatılması” başlıklı bir madde ekledi.

Eklenen maddeye göre, derneğin herhangi bir üyesinin, dernek üyesi olan veya olmayan bir kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz, mobbing ve benzeri cinsiyetçi bir davranış gösterdiği iddiası halinde, başka kanıt aramaksızın ilgili üye hakkında disiplin soruşturması başlatılacak.

Şiddet konusunda kadın beyanı halinde nasıl bir prosedür izleneceğini detaylı bir şekilde açıklayan tüzük değişikliği, parti, sendika, dernek gibi karma örgütlerde bu gibi durumların yaşandığı ve yaşanabileceği ihtimali üzerine baraka aktivistleri tarafından önerilmişti. Yapılan değişiklikle, kadına karşı şiddet veya taciz iddiası olması üzerine Disiplin Kurulu’nun soruşturma başlatacağı ve hakkında şikayette bulunulan üyenin Derneğin herhangi bir organında görevli olması halinde, soruşturma bitene kadar görevinden alınacağı kuralı getirilmekte. Ayrıca soruşturma esnasında adil ve tarafsız bir araştırma ve yargılama yapılabilmesi, aynı zamanda şiddete, tacize, tecavüze veya mobbinge uğradığını beyan eden kadının psikololjik veya hukuksal bir mağduriyet yaşamaması için için gerekli tedbirler alınacağı, psikolog ve hukukçu desteği sağlanacağı da yeni tüzükte belirtilmekte.

Sosyalist feminizmi değer olarak benimseyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan Baraka Kültür Merkezi, kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için sokakta ve alanda mücadele edildiği gibi örgütlerin resmi tüzüklerinde de eşitlikçi ve adaletli değişikliklerin yapılması gerektiğinin altını çizmekte.

31 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply