“Baskı İle Müdahale Edilerek Kararlarda Değişiklik Yapılması Kabul Edilemez”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları hakkında yazılı açıklama yaparak “baskı ile müdahale edilerek kararlarda değişiklik yapılmasının” kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle:

Pandemi Mücadelesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi

Dünyada ve ülkemizde pandeminin sürmekte olduğu bu günlerde hastalıkla mücadelede bilimsel zeminde kararlar üretme görevi olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin itibarsızlaştırılması ve üretilen tedbir kararlarına ve komiteye güvenin sarsılması halk sağlığı açısından endişe vericidir.

Yerel bulaşın devam ettiği ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından hastalığın yaygınlığına uygun olarak alınan tedbir karalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi için gerekli denetim ve düzenlemelerin yetkililer tarafından yapılmaması sonucu yeterince etkili olamadığı ortadadır.

Buna karşın artan vakalar karşısında giderek daha sıkı tedbir kararları üretmek durumunda kalan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına baskı ile müdahale edilerek kararlarda değişiklik yapılması kabul edilemez.

Gelinen aşamada, yerel bulaşın kontrolü için yeniden kapanmanın gündeme gelmesinin sorumlusu, ülkemizin sağlık kapasitesinde ihtiyaç duyulan gelişimi hayata geçiremeyen ve tedbir kararları ile ilgili gerekli denetim ve düzenlemeleri yapamayan yönetimdir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

3 Paylaşımlar