BASS, Li-KOOP’taki Toplu İş Sözleşmesinin Durdurulduğunu Açıkladı

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-Koop Ltd’te imzalanan toplu iş sözleşmesinin “yetkisiz ve yasa dışı olarak imzalandığından” yargı kararıyla durdurulduğunu açıkladı.

ASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı açıklamada, “Sendikamız, Li-Koop Ltd’te yetkili sendika olarak Li-Koop Ltd yönetimi ve Çağ-Sen sendikasının yetkisiz ve yasa dışı olarak imzaladıkları toplu İş sözleşmesini yargı kararıyla durdurmuştur” ifadesini kullandı.

Çalışanların Ödenekli İzinlerinde Baskı, Hayat Pahalılığı ve  Barem İçi Artış Haklarına Gasp

Li-Koop’taki sorunlara da değinen Yeltekin, çalışanlara ödenekli yıllık izinleri konusunda baskı yapan yönetiminin hayat pahalılığı, barem içi artış ve sosyal haklarını ödemediğini savundu.

“Çalışanların yaşamı için önemli olan hak ve menfaatleri ödemeyen Li-Koop Ltd Yönetimi, başta yönetim kurulu başkanı kızını, diğer bir yönetim kurulu üyesi de oğlunu münhalsiz Li-Koop Ltd’te işe almayı marifet saymıştır” diyen Yeltekin, halkın bunları bilmesinde fayda görerek ve Çalışma Dairesi’ni göreve davet etti.

0 Paylaşımlar