BİRLİKTE MÜCADELE – Onur Bütüner

Sol içinde bulunan örgütlerin birlikte mücadele etme konusu dilden düşmeyen konulardan biridir ve örgütlerin her koşulda birliktelik yakalamasın önemi sürekli vurgulanmaktadır. Peki, bu gerçekten önemli midir? Tabi ki örgütlerin asgari düzeyde ortaklaşarak karşı oldukları düşünce, durum ve düzene karşı birlikte mücadele etmeleri çok önemlidir. Sol içinde birbirinden farklı sol felsefeleri benimseyen birçok örgüt, parti vs. vardır. Bu yapıların aynı felsefe içinde bir mücadele yürütmeleri her zaman kolay olmasa da yine de bazı konularda beraber hareket edebilmektedirler ve bu gerekmektedir. Beraber hareket edebilmek için her örgüt kendi düşüncelerinden zaman zaman taviz verebilmektedir. Bunu ya görüşünde ısrarcı olmayarak ya da çoğu örgüt tarafından benimsenen fikri kabullenerek yapabilmektedir. Ancak sırf beraberlik olsun diye örgütler ne kadar düşüncelerinden taviz vermeleri gerekmektedir konusu tartışılması ve anlaşılması gereken konulardan biridir. Sol içinde ki yapıların felsefelerine ya da inandıkları değerlere göre çizdiği bazı ilkeleri vardır. Biz bunlara parti, örgüt vb. yapıların karakteri de diyebiliriz. Bana göre örgütler sırf birlikte mücadele etmek için vereceği tavizler kendi değerleri ile ters düşmemelidir. Yani, sırf birlik olunsun diye örgütünün karakterine aykırı bir şey yapmamalıdır. Böylece hem samimi bir davranış gösterilerek içinde bulunduğun yapının kimliği korunur hem de yanlış olduğu düşünülen bir şeye sırf birlik olunsun diye girilmemiş olur.

Bu konuda bir diğer nokta da bana göre örgütlerin birbirine gösterdikleri samimiyet ve dürüstlüktür. Birlikte yapılacak harekette sırf bir örgütün fikrini benimsetmek için samimi olmayan davranışlar göstermesi ve konuları çarptırması sol içinde güvensizlik yaratacak ve birlikte mücadeleyi köstekleyecek bir davranıştır.
Son olarak bir diğer nokta da ise bazı yapıların oluşan birliktelik içerisinde ki mekanizmaları kullanarak dayatmalarda bulunmasıdır. Bu da önemli sorunlardan biridir. Bir önceki paragraf da yazdığım samimiyet ve dürüstlük konusuyla ile de bağlantılıdır. Bir yapının içinde bulunduğu birliktelik de kendi fikrinin benimsenmesi için mekanizmayı kullanarak zorluk çıkarması ve dayatmacı olması sol için de ilerde bölünmeler yaratacak konudur.
Özetlemek gerekirse, sol içinde birlikteliğin artması için olabildiğince kartlarımızı açık koyarak davranmalıyız. Samimi, dürüst bir şekilde ve dayatmacılıktan uzak bir şekilde, özünde sol içinde ki birlikteliği önemseyerek davrandığımız sürece sol içinde birliktelik artacaktır. Aksi takdir de sol içinde örgütlerin güvenleri birbirine azalacaktır.
Onur Bütüner
Baraka Aktivisiti
18 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply