BKP-TVG’NİN LOGOSU HAZIRLANDI

31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan bir basın açıklaması ile manifestosu ve seçimde izlenenecek politikaları duyurulan BKP-Toplumsal Varoluş Güçleri’nin logosu hazırlandı.

BKP Toplumsal Varolu+ş Logo

 

 

BKP-Toplumsal Varoluş Güçleri

Manifesto

Yaşadığımız tüm sorunların temel kaynağı olan Kıbrıs sorunu Anglo-Amerikan emperyalizmi ve her iki toplumdaki milliyetçi-şöven çevrelerin yarattığı uluslararası bir sorundur.

 

NATO planlamaları çerçevesinde 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve bu darbeyi izleyen 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesi sonucunda ortaya çıkan fiili işgalle birlikte ikiye bölünen adamızın kuzeyinde oluşturulan Türkiye’nin yönetimindeki ayrılıkçı ve asker ağırlıklı militarist rejim Kıbrıs Türk toplumunu yok olmakla karşı karşıya getirmiştir.

 

Ankara hükümetleri ve Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan ayrılıkçı rejim aracılığı ile uluslararası egemen güçlerin bizzat kendilerinin oluşturdukları Uluslararası Hukuk’a aykırı bir şekilde adaya nüfus taşınmış ve demografik yapı değiştirilmiştir. Her türlü anti-demokratik yaptırım ile yüz yüze bırakılan Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde azınlığa düşürülerek iradeleri de ellerinden alınmıştır.

 

AKP ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki işbirlikçi hükümetler Kıbrıslı Türklere ait kurumları yeşil sermayeye peşkeş çekmekte, dayatma ekonomik yıkım paketleri ile yoksulluğu derinleştirmekte, Sünni İslam dayatmaları ile ülkemizde gericiliği egemen kılmaya, Kıbrıs’taki bölünmüşlüğü ve çözümsüzlüğü kalıcılaştırmaya çalışmakta ve Kıbrıs’ın kuzeyini kolonize ederek, Kıbrıslı Türkleri yok etmeyi ve Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak ederek tamamen sömürgeleştirmeyi hedeflemektedir.

 

İşgal rejiminin demokrasicilik oyununun bir parçası olarak oluşturulan mecliste temsil edilen siyasi partiler düzen ve sömürgeci TC egemenleri ile bütünleşmişlerdir. Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesi, demokratikleşme ve sivilleşme için adım atmak yerine, talimatlar ile yönetilmeye boyun eğmişlerdir. Nüfus aktarımına, asimilasyona, kamu kurumlarının peşkeş çekilmesine ve ülkenin kolonize edilmesine seyirci kalmaktadırlar.

 

Tüm bu düzen partileri AKP’nin kuklalığı için yarış içerisindedirler. AKP’nin çizdiği sınırlar içerisinde demokrasicilik ve hükümetçilik oynamaya devam ediyorlar.

 

Tüm bunlar yanında ülkemiz üzerindeki çıkarlarını artırarak sürdürmek hedefinde olan emperyalist güçler ülkemizdeki yerli işbirlikçilerinin de yardımıyla yeni NATO planlarını halkımıza dayatmak için hazırlık yaptıkları görülmektedir. Kıbrıs sorununu çözmekten; Kıbrıs’ta yaşayan toplumlar arasında güven ve ortak yaşam koşullarını kurmaktan çok uzak olan böylesi dayatmalara karşı çıkmak ve halkın çıkarlarını dikkate alan, halk tarafından kabul edilecek bir çözümü hayata geçirmek için mücadeleyi yükseltmek gerekmektedir.

 

Gelinen aşamada toplumsal varoluş ya da yokoluş ikilemi ile karşı karşıya bulunmaktayız.

 

Böylesi koşullarda ülkemiz ilerici, demokrat kesimleri olarak var olan siyasal farklılıklarımıza rağmen dağınık olan güçlerimizi bir araya toplamamız ve ortak paydalarda mücadelemizi yükseltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle Toplumsal Varoluş için gasp edilen siyasi irademizi geri almak hedefiyle halkımızı örgütlemek ve bağımsız birleşik federal bir Kıbrıs’ta demokratik, katılımıcı bir düzen kurmak amacıyla yola çıkıyoruz.

                                                                                                                                       

Bu çerçevede aşağıda imzası bulunan siyasi parti, demokratik kitle örgütü, sendika ve bireyler ortak paydalarda bir araya gelerek seçimler de dâhil her türlü iş ve güç birliğini gerçekleştireceklerdir.

 

Birleşik Kıbrıs Partisi, Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik

23 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply