Bu Haber kktc’den Değil Türkiye’den!

(memurlar.net)

2019-2021 Orta Vadeli Plana göre, Devletin yapacak harcamaların yüzde 29’unu personel maaşları oluşturuyor.

2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan plana göre, 2019 yılında bütçeden 960 milyar TL’lik bir harcama yapılması öngörüldü. Bunun 117 milyar TL’si faize gidecek.

Faiz dışında harcanacak miktarın 391 milyar TL’si cari transferlere, 247 milyar TLS’si personel giderlerine, 43 milyar TL’si ise SGK primlerine gidecek.

Bu miktarlara göre, Devlet bütçesinden yapılacak harcamaların yüzde 46’sı cari transferlere, yüzde 29’u ise personel maaşlarına gidecektir.

(memurlar.net)

24 Paylaşımlar