Burslarda Yine Ayni Hikaye

Bağımsız öğrenciler bursların yatırılmamasını kınayarak, tüm yüksek öğrenim gençliğinin birlik içinde hakları için mücadele edeceğini belirttiler.

Bildirinin tam metni aşağıdadır.

Üniversite yılları bir gencin yaşayabileceği en güzel hislerden birisidir. Bilinen tüm gerçeklikleri değiştirme gücünü içinde taşıdığı, umudunu su gibi safça yeşerttiği yıllarıdır. Ne var ki doğduğumuz sistem içerisinde, birilerinin küreselleşen dünyasında eğitim hakkına erişebilmek bile seçim yapabilecek şansta olmaktan geçmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 59. Maddesi bakın şöyle diyor: Kimse Öğrenim ve Eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. 4. Fıkrası ise şu şekilde devam ediyor: Halkın eğitim ve öğrenim gereksinimlerini sağlama devletin başta gelen ödevlerindendir. Yüksek öğretimden başlayıp ilköğretime kadar giden eğtimde özelleştirme ve tekelleştirme politikaları, ülkemizde parasız eğitimi imkansızlaştırmakla yetinmemiş, görece demokrasinin varlığına sevinebildiğimiz adamızda gelmiş geçmiş tüm hükümetlerce devletin anayasası sosyal adalet ve eşitlik ilkelerince çiğnenmiştir. Özellikle yurt dışında öğrenim gören ve çoğunlukla Türkiye sınırları içerisinde yer alan üniversiteli öğrencilerin her yıl çektiği burs çilesini bilmeyen olmadığı gibi, çeşitli Avrupa Ülkelerinde eğitim için bulunan gençlere eğitim hayatı süresince maddi destek (burs) sağlanması ise henüz verilen mücadele sonucu yaklaşık bir yıl önce devlette gündeme gelmiştir. Varolan eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için tüm öğrenci platform ve örgütleri geride bıraktığımız yıl içerisinde birlikte hareket etmiş ve alternatif çözüm önerileri ile tüm devlet kurumlarının kapısını çalmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise, Üçüncü Ülkeler’de öğrenim gören arkadaşlarımız için bir burs tüzüğü hazırlanmış olmasına rağmen, prosedürün işleyişi devlet kurumlarının hantallaşmış bürokrasisine takılı kaldığı gerekçesi ile savsaklanarak, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere ise Şubat ayına dek ‘maddi kaynaklarda sıkıntılar var’ denilerek bursların yatırılamayacağı fısıldanmıştır. Ayrıca her yıl olduğu gibi öğrenciler birbirine düşman bellenmeye çalışılmış ve burslar konusunda ayrımcılık yapılmış, neye göre olunduğu bilinmeksizin mesela aynı ev içerisinde bir öğrenci iki aylık burs alırken, diğeri henüz hiç burs almamıştır. Biz gençler, hak mücadelesi vermekten hiçbir zaman gocunmadık ve gocunmayacağız da. Tüm bu ayrımcılık politikalarınıza karşı tek yumruk olarak mücadele edeceğimizi bildiririz. Burs meselesinin sadece paradan ibaret olmadığını anlayan bir Eğitim ve Maliye Bakanı talep ediyoruz. Mücadelemiz sadece bugünü ve yarını etkileyecek olan bizlerin hayatını iyileştirmek için değil, aynı zamanda bilimsel ve eşitliğe dayalı eğitim hakkına yapılan bu saldırıyı meşrulaştırıp normalleştirmeye çalışan bu zihniyeti ortadan kaldırmak içindir. Bizler isteklerimizi elde edene kadar mücadele edeceğiz !

Bağımsız Öğrenciler

63 Paylaşımlar