Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’ndeki Maymunlara Eziyet

Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’nde uygun refah ve sağlık koşulları bulunmayan tel kafes içinde barındırılan 3 maymuna ızdırap çektiriliyor. Maymunlardan birinin tek gözünün kör olduğu, diğer ikisinde ise açık yara ve kırıkların olduğu görülüyor.
Tamamen ticari kaygılarla, doğalarından koparılıp getirilen maymunların durumu ortada iken yetkililerin kılını dahi kıpırdatmaması, devletin canlı yaşamına verdiği değeri gün yüzüne çıkarıyor. Hayvan hakları koruyucusu derneklerin tepkisi ve yardım talepleri gün geçtikçe büyüyor.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

KHHD 2015 yılında tüm muhtaç CAN’lara yardım etme ve yaşam haklarını koruma hedefi ile kurulmuş bir dernektir.. Derneğimiz, çıktığı bu yol da birçok hayvanın yaşam koşulları ve refahları adına şikayetler almıştır.. Bunlardan birisi söz konusu olan Büyükkonuk Belediyesinin himayesinde bulunan maymunlar, diğeri Mağusa 1001 Çeşit himayesindeki Suzi isimli maymun ve Lapta Belediyesi bahçesinde sergilenen maymundur .. Dernek olarak maymunların adaya giriş prosedürlerini ve yaşam şartlarını araştırmaya başladığımızda ada genelinde birçok “kaçak” maymun ve başka hayvan türlerinin olduğunu öğrendik.. Bu hayvanların çok büyük bir oranı hayvan refahı ve sağlığına tamamiyle uygunsuz şartlarda, sadece ticari bir mantıkla sergilenen, doğaları göz ardı edilmiş bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanlar olduğunu öğrendik..

Taskent Doğa Parkı ile tanışmamız bahsi geçen maymunlara nasıl daha iyi bir yaşam verme arayışımız sayesinde olmuştur.. Ve onlarında tüm bu maymunlarla tanışmasına vesile olmuştur.. Adamızda ilk defa bir “vahşi yaşam rehabilitasyon merkezi” ve doğal yaşam alanları park bünyesinde hayata geçirilmeye başlanmıştı.. Taskent Doğa Parkı da aynen bizim gibi kar amacı gütmeyen, hayvanlara ve doğaya yardım amaçlı kurulan bir kuruluştur.. Yaklaşık 8 ay önce başlanan bu işbirliği ile yardımlaşma bugünlere gelmiş ve ne yazıkki tüm emeklerimiz çirkin saldırılarla sabote edilip engellenmeye çalışılmaktadır …

Tüm bu süreçte, altını çizerek söylüyoruz uzlaşı mantığı ile görüşmelerimize başladık.. Park tüm uzman kadrosu ile birlikte maddi manevi tüm olanaklarını paylaşmayı uzlaşı masasına sunmuştur.. Gerek mevcut yaşadıkları yerde ( tüm fizyolojik/ psikolojik ihtiyaçlar ve yaşam alanı standartları listesi park yetkilileri tarafından Büyükkonuk Belediyesine yazılı olarak sunulmuştur ) gerekse park bünyesinde bu maymunlara hak ettikleri yaşamı vermeyi hedefledik.. Tek amaç bu hayvanların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanı ve sağlıklarını olabilecek maksimum seviyeye getirmektir …

Uzlaşı kısmında bekletildik ve bu hayvanların kalan ömürlerinden çalındı.. Aylar geçmesine rağmen mevcut ortam şartları bir adım bile ileriye taşınmadı keza sağlıkları ile de ilgili bir gelişme olmamakla birlikte durum daha da kötüye gitmiştir.. Sırada yasal mücadele vardı, ilgili ve tam yetkili merciiler Tarım Bakanlığı, Veteriner Dairesi, ÇKD ve Polis olmasına rağmen yasal mücadelemiz de sonuçsuz kaldı..

Geriye sadece biz, fizyolojik/ psikolojik olarak hasta maymunlar, çaresizlik hikayemiz ve tüm kurum/kuruluş/ kişilerden istediğimiz son bir yardım haykırışımız kalmıştır.. Aylarca süre gelen uğraşlarımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.. Artık tüm ilgili dairelerin yasa ve yetkilerini uygulamasını, hayvanların hak ettiği refah ve sağlığa kavuşmalarını istiyoruz.. Büyükkonuk Belediyesi tarafından yaratılan suni algı oyunlarına ve asıl amacımız olan hayvanların refah ve sağlık ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz.. Bu yolda yalnız olmadığımızın bilinci ile de kamuoyuna bilgi aktarıyoruz..

Fotoğraf: Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği

16 Paylaşımlar