Çalışma Bakanlığı Özel Sektörü Kaosa Sürükledi!: Özel Sektör Çalışanlarının Maaşı Ne Olacak?

Hükümet aldığı ekonomik tedbirler uyarınca özel sektör çalışanı kktc ve TC vatandaşlarına 1500 TL ücret desteği yapacak. kktc/TC vatandaşı olmayanlar için ise bir düzenleme getirmeyen hükümet büyük tepki çekmeye devam ediyor.

Bakanla Kurulu’nun Ekonomik Tedbir Kararları 20. Madde

20. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdamı Destekleme Fonu’ndan İşletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartı ile 1500 TL.’lik ücret desteği sağlanacaktır. Bu uygulamadan, Sigortalı KKTC ve TC Vatandaşları (TC -KKTC arasında imzalanan çalışma hayatına yönelik ikili işgücü ve sosyal güvenlik antlaşması gereğince) yararlanacaklardır.

Öte yandan ise özel sektörde yapılacağı açıklanan 1500 TL’lik katkı konusunda ise bir çok soru işareti mevcut.

Zorlayıcı Nedenlerle Çalışama-ma Halinde Ücret22.25/2000 26.Bu Yasanın 14’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasında öngörülen zorlayıcı nedenler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılamayan işçiye işveren tarafından iki haftaya kadar her gün için en az yarım ücret ödenir.”

Yasada “2 Hafta” İbaresi Var

İş Yasası’nda ‘Zorlayıcı Nedenlerle Çalışama-ma Halinde’ isimli bölümde ‘işverenin’ her bir işçiye 2 haftaya kadar her gün için en az yarım ücret ödeyeceği belirtiliyor.

Görüleceği gibi yasanın yarım ücret ile ilgili süre sınırı iki hafta ile sınırlandırılıyor. İki haftadan sonra ne olacağı ise muğlak kalıyor.

İşçi de Patron da Ne Yapacağını Bilmiyor

Bu ise hem işçileri hem de ‘işverenleri’ ne yapacağını bilemez durumda bırakıyor.

2 Haftadan Sonra Tam mı Ödenecek, Ödeme Yapılmayacak mı?

Yasadaki “2 hafta ibaresi” iki haftadan sonra ücret ödenmeyeceği şeklinde yorumlanabileceği gibi iki haftadan sonra tam ücret ödeneceği şeklinde yorumlanabilmesine de cevaz veriyor.

Çalışma Bakanlığı Acil Adım Atmalı

‘Ekonomik Tedbir Paketini’ kararlaştıran kabineden yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu muğlaklığı ortadan kaldırmak için acilen adım atıp konuyu netleştirmesi gerekiyor.

96 Paylaşımlar