Çalışma Bakanlığından, Açılacak İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle işyerlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Tüm İş yerlerinde;

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca her İşverenin işyeri için Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

– 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verilmelidir.

– Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

– Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler
salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

– Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

– Faaliyette olan işyerlerinin en az haftada bir kez uygun dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Faaliyete yeni başlayacak olan işyerlerinin ise faaliyete başlamadan önce işyeri dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.
– Çalışanların kullandıkları cihazlar düzenli olarak temizlenmeli; işyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.

– İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır.

– El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatlarının işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılması sağlanmalıdır.

– Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. Ayrıca işyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

– Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.

– İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalıdır.

– Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların, evden çalışmaları konusunda olanak sağlanmalıdır.

– İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışarıdan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilmelidir.

– Servis aracı ile ulaşım mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesinde gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

– Yemekhanenin düzenli bir şekilde havalandırılması sağlanmalı. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

– Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

– Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

– İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

İnşaat şantiyelerinde;

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca işyerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemler ve oluşturması gereken organisayonlara ilaveten Kapalı Ortam İşyerleri ve Ofislerde alınması gereken Özel Tedbirler aşağıdaki gibidir:

– Kapalı ortam işyeri/ofis; Kamu kurumları ve kuruluşları, özel ofisler, market, atölye, v.b. gibi kapalı çalışma alanlarını ifade edilmektedir.

– Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tetbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

– İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak odada hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

– İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

– Yemekhanede, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe kurallar dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

– Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

– El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

– İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.

– Temizlik yapan çalışanlar maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

Kapalı ortam ve ofis tipi iş yerlerinde;

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca işyerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemler ve oluşturması gereken organisayonlara ilaveten Kapalı Ortam İşyerleri ve Ofislerde alınması gereken Özel Tedbirler aşağıdaki gibidir:

– Kapalı ortam işyeri/ofis; Kamu kurumları ve kuruluşları, özel ofisler, market, atölye, v.b. gibi kapalı çalışma alanlarını ifade edilmektedir.

– Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tetbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

– İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak odada hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

– İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

– Yemekhanede, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe kurallar dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

– Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

– El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

– İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.

– Temizlik yapan çalışanlar maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.