Derneklerle İlgili Tüzükte Yapılan Değişikliğe Karşı İmza Kampanyası

Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yapılan ve demokratik kitle örgütlerini süreçlerin dışında bırakmayı amaçlayan değişikliğe karşı imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın açıklaması şöyle:

Bu kampanyaya imza koyan bizler, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, E.S.(K-I)219-2021 karar numarasıyla 16.02.2021 tarihinde yapılmış olan aşağıdaki değişikliği:

“(G) Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından sanat dallarına göre ve aşağıdaki alt bentlerde belirtilen alanları kapsayacak şekilde, konularında uzman kişilerden görevlendirilecek veya seçilecek beş kişi, (a) Edebiyat alanından bir, (b) Müzik alanından bir, (c) Sahne(gösteri) sanatları alanından bir, (d) Görsel sanatlardan bir, (e) Halkbilimi ve araştırmacılardan bir temsilci.” Kesinlikle kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

Kasım 2004 tarihinden bugüne kadar devlet olanaklarının eşit ve adil paylaşımı konusunda  örnek teşkil etmek üzere kurgulanan bu tüzükte yer alan: 

“a)Kültür Sanat Danışma Kurulu’nca, sanat dallarına göre ve aşağıdaki alanları kapsayacak şekilde, konularında uzman kişilerden görevlendirilecek veya seçilecek beş (5) kişi: (a) Edebiyat alanından bir, (b) Müzik alanından bir, (c) Sahne(gösteri) sanatları alanından bir, (d) Görsel sanatlardan bir, (e) Halkbilimi ve araştırmacılardan bir temsilci.” maddesinde projeleri değerlendirecek “Değerlendirme Komisyonu”, kültür sanat derneklerinden, demokratik seçimle oluşturulan “Kültür Sanat Danışma Kurulu” tarafından seçilen sivil toplum temsilcileri yerine, Kültür Dairesi Müdürü tarafından atanacak kişilerle değiştirilmiştir.


“Değerlendirme Komisyonu’nda” mevcut tüzüğe göre Bakanlığınızca görevlendirilen 8 üye ile Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından demokratik seçimle belirlenen 5 üye, yıllardır uyumlu ve uzlaşı içerisinde çalışmaktaydı. Şimdi bunca zorluğun yaşandığı pandemi koşullarında, sivil toplum ve devletin dayanışma ve yardımlaşma içinde ayakta kalma mücadelesi vermesi gerekirken, ne Kültür Sanat Danışma Kurulu ne de diğer sivil toplum örgütleriyle hiçbir şekilde istişare edilmeden, yangından mal kaçırırcasına böylesi bir değişikliğe gidilmesini, şiddetle kınıyoruz ve protesto ediyoruz.


Değiştirilen tüzük, devlet olanaklarının, yetkili kişilerin iki dudağı arasından çıkacak keyfi ve partizan kararlarla yürütülmesine alternatif, demokratik, katılımcı ve devlet-sivil toplum işbirliğini hayata geçiren bir tüzük olarak kurgulanmıştır. Ancak yıllar içinde uygulamada ortaya çıkan eksiklikleri gidermenin yolu, kesinlikle sivil toplum temsilcilerinin karar alma süreci dışına atılması olamaz. Tam tersine yasayla kurulmuş olan Kültür Sanat Danışma Kurulunda ayrıca konuyla ilgili diğer sivil toplum örgütleri ve alanın uzmanlarıyla yürütülecek değerlendirme ve çalışmalar sonucunda ortak akılla alınacak kararlarla yapılacak değişikliklerle olmalıydı.


Bu koşullar altında en son istediğimiz şey, zaten dünya kadar sorunla boğuşmakta olan hem sizlerin hem de bizlerin, hiç gerek yokken böylesi bir tartışma ve kavga içine girmesidir. Bize göre şeffaflık ve sivil toplumun katılımı açısından da, kabul edemeyeceğimiz çok büyük bir yanlış yapılmıştır ve bu yanlış, acil olarak düzeltilmelidir.

199 Paylaşımlar