DEV-İŞ: “SENDİKA YOKSA CİNAYET VAR”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde iş cinayetlerine ve özel sektörde sendikalaşma hakkına dikkat çekmek için ‘kefenli’ basın açıklaması yaptı. DEV-İŞ üyeleri iş güvenliğine dikkat çekmek için baret, iş cinayetlerine dikkat çekmek için ise kefen giyerek son dönemde sık sık yaşanan iş cinayetlerine karşı yeterli tedbir ve önelim alınmamasını protesto etti.  Eylemde aynı zamanda özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması gerektiği vurgulanarak, bunun işverene teşvik vererek değil, sektörel bazda toplu iş sözleşmesi düzenine geçilerek mümkün olabileceği vurgulandı.

DEV-İŞ Başkan Vekili Hasan Felek’in okuduğu basın açıklaması şöyle;

ILO verilerine göre Dünya’da her yıl 250 milyonu aşkın iş kazası meydana gelmektedir. 160 milyon çalışan iş yerlerindeki tehlikeler ve çalışanların maruz kaldıkları sorunlu maddeler yüzünden meslek hastalığına yakalanmaktadır. İş cinayetlerinden ve meslek hastalıklarından ölen işçi sayısı ise yılda 2 milyona yakındır.

Ülkemizin kuzeyine de bakacak olursak son beş yılda 2010 ve 2014 yılları arasında kayıtlara geçen toplam 1256 iş kazası oldu. Bu kazalarda toplam 1231 yaralanma olayı olurken, 25 emekçimiz de hayatını kaybetmiştir. Bunun yanında  2015’in ilk beş ayında iş cinayetlerinde 5 emekçimiz hayatını kaybetmiştir.

*

Uluslararası Çalışma Örgütünün raporlarına göre iş cinayetleri ile meslek hastalıkları gerekli tedbirlerin alınması halinde iş cinayetlerinin %98’i ve meslek hastalıklarının %100 önlenebilir olduğu açıkça vurgulanmaktadır.

Ama şu açık ki Kıbrıs’ın kuzeyinde her yıl ortalama 200’ün üstünde işçimiz yaralanmakta yılda ortalama 6 veya 7 işçimiz hayatını kaybetmektedir. Peki neden? Nedenleri çok açık:

  • Bu kazalar ve cinayetler bir rejim sorunudur, kapitalizmin doğasında var olan sömürmek ve doymak bilmez şekilde sömürmek;
  • Patronların kar hırsı nedeniyle işçilerin hayatlarının önemsenmemesi;
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine dair önlemlerin alınmaması;
  • Yetkililerin başta Çalışma Bakanlığı’nın yasalar ve mevzuat hükümleri açık ve ortada iken denetim görevlerini yerine getirmemesi;
  • Özel sektörde sendikalaşmanın devlet ve işverenler işbirliği ile engellenmesi;

İşte bu nedenlerdir ki iş kazası değil ısrarla iş cinayeti diyoruz. Son yıllarda Neo Liberal politikaların dayattığı sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun çalışma süreleri iş cinayetlerinin asıl ve temel nedenidir.

Sınıf sendikacılığı temelinde mücadelelerini yürüten DEV-İŞ iş cinayetlerinin ve kazalarının önlenmesinin, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ile mümkün olacağına inanmaktadır. Bunun da yolu iş verenlere teşvik uygulamaktan değil, sektörel bazda toplu iş sözleşmelerinin imzalanacağı yapısal bir düzenleme ile olur! Aksi durum sendikaların ve emekçilerin en demokratik hakları olan sendikalaşma hakkının sulandırılmasıdır.

Çünkü sendika yoksa ölüm var, çünkü sendika yoksa cinayet var, çünkü sendika yoksa sakat kalmak var, çünkü sendika yoksa kuralsızlık ve güvencesizlik vardır, çünkü sendika yoksa kölelik şartlarında çalışma var.

***

Çalışanların iş cinayetlerine kurban edilmemesi, sakat kalmaması, emekçi ailelerinin gözyaşı akıtmaması ve acı çekmemesi için hükümet yetkililerinin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi sistemine geçilerek, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz.

34 Paylaşımlar