“Devlet okullarında kayıt parası alınması yasa dışıdır!”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü okullarda kayıt ücreti aşınmasını eleştirdi.

Açıklama şöyle:

DEVLET OKULLARINDA KAYIT PARASI ALINMASI YASA DIŞIDIR!

Hükümetin pandemi sürecini iyi yönetemeyişinin bir sonucu olarak çocuklarımız ‘uzaktan eğitim’ adıyla eğitime uzak kalarak bir eğitim dönemini tamamlamıştır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu kayıt döneminde de okul idareleriyle okul aile birliklerinin öğrenci kayıtlarında kayıt parası, kırtasiye parası, bağış vb. isimlerle kayıt işlemi yapılması için öğrencileri para vermeye zorladıkları yasa dışı pratik bugünlerde yine devam etmektedir.
Her şeyden evvel hatırlatmakta fayda var ki, ücretsiz kamusal eğitim hakkı anayasal bir haktır. Ve kayıt harcı, kırtasiye masrafı kisvesiyle kayıt yapılmasına koşul olarak bu şekilde para vermeyi zorunlu kılmak Anayasaya ve eğitimle ilgili mevzuatımıza aykırıdır.

Yasa dışı Kayıt Parası Uygulamasının Pandemi Koşullarında Dahi Sürmesi İnsafsızcadır!

Olağan zamanlarda dahi, özellikle Lefkoşa bölgesindeki devlet okullarında fahiş paralar karşılığı kayıt yapılması ve okul üniformalarının oldukça pahalı oluşu ücretsiz kamusal eğitim hakkını gasp edici nitelikte ve kabul edilmezken, çocuklarımızın eğitim hakkından fiilen yoksun kaldığı ve pandemi dolayısıyla ailelerin gelirinin azaldığı bu dönemde bu uygulamalara devam edilmesi insafsızca ve yasa dışıdır.
Geçtiğimiz kayıt dönemlerinde de Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak okul aile birliklerinin para toplanmasının ancak bağış olarak gönüllü olabileceğini vurgulayarak halkımızı kayıt parası ödememeye davet etmiştik.

Devlet Okullarının İhtiyaçlarını Karşılamak Eğitim Bakanlığı’nın Yasal Görev ve Sorumluluğu!

Devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak ve alt yapı sorunlarını çözmek genel olarak hükümetin özel olarak ise Eğitim Bakanlığı’nın yasal görev ve sorumluluğudur. Her geçen gün fakirleştiğimiz, çocuklarımızın en temel hakkı olan ücretsiz kamusal eğitim hizmetine erişemediği koşullarda bu hukuksuz ve insafsız uygulamaların karşısında olmaya devam edeceğiz.
Tüm bunların yanında, Okul İdareleri ve/veya Okul Aile Birlikleri tarafından tamamen gayrısal bir şekilde yapılan yardımcı öğretmen istihdamı da, hem velilere ciddi bir mali külfet yaratmakta, hem de yardımcı öğretmenlik için yasal olarak aranan niteliklere sahip olmayan bu kişiler yasa dışı ve sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıklarından ciddi bir emek sömürüsü de yaşanmaktadır.
Eğitim Bakanlığı’nın devlet okullarının sorunlarını çözmeyişi kadar Okul İdareleri ile Okul Aile Birliklerinin yarattığı bu yasa dışı fiili durum da kabul edilemezdir.

Ücretsiz, Kamusal Eğitim Anayasal Haktır!

Ücretsiz, kamusal eğitim hakkını gasp eden bu uygulamaya son verilip; kitap, kırtasiye, üniforma gibi tüm okul ihtiyaçları, ücretsiz, kamusal eğitim hakkımızın gereği olarak devlet tarafından karşılanıncaya değin Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak konunun takipçisi olmaya ve muhalefetimizi yükseltmeye devam edeceğiz!

ÜCRETSIZ, KAMUSAL EĞİTİM HAKTIR!

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü