Dilşat Aktaş Gözaltında, Mücadelesi Sürüyor: Kadınları Aşağılayan Kelimeler TDK’dan Kaldırılıyor

Geçen hafta gözaltına alınan Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın açtığı dava sonucu kadını aşağılayan ‘oynak’, ‘taze’, ‘müsait’, ‘yollu’ gibi kelimelerin Türk Dil Kurumu sözlüğünden çıkarılmasına karar verildi.

Geçen hafta gözaltına alınan Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın başlattığı hukuk mücadelesi sonucu Ankara 6. İdare Mahkemesi “müsait”, “boyalı”, “yollu”, “taze”, “oynak”, “kötü yola düşmek”, “esnaf”, “kötüleşmek”, “serbest” gibi kadını aşağılayan kelimelerin argo anlamlarının TDK sözlüğünden ve TDK’nın internet sitesinden kaldırılmasına karar verdi. Aktaş, kurum tarafından yayınlanan sözlüklerde ve kurum sitesinde yer alan bazı kelimelerin cinsiyet ayrımcılığı içerdiğini belirterek, bu kelimelerin TDK’dan kaldırılması için 2015 yılında başvuru yapmış ve bu başvuru TDK tarafından reddedilmişti. Aktaş, avukatları aracılığıyla idare mahkemesine ret işleminin iptali için dava açmıştı. Dava dilekçesinde kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı artıran ‘müsait’, ‘boyalı’, ‘yollu’, ‘taze’, ‘oynak’, ‘kötü yola düşmek’, ‘esnaf’, ‘kötüleşmek’, ‘serbest’ gibi kelimelerin anayasanın 10/2 maddesinde ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanmıştı. Aktaş’ın açtığı davayı görüşen Ankara 6. İdare Mahkemesi, kadına yönelik ayrımcı kelimelerin kaldırılması talebini reddeden TDK’nin işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme, TDK’nin görevinin Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması olduğuna vurgu yaptı.