“Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu” Paneli Gerçekleşti

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi’nin organize ettiği Bağımsız Kıbrıs eylemi kapsamında düzenlenen “Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu: Beklemekten Öte Bir Barış Mücadelesi İçin Neler Yapılabilir?” başlıklı panel 10 Ağustos Cumartesi  günü gerçekleşti.
Baraka Kültür Merkezi lokalinde gerçekleşen ve Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri  Münür Rahvancıoğlu’nun konuşmacı olduğu panelde, tarihsel süreç içinde Kıbrıs sorunu, siyasal öznelerin soruna yaklaşım biçimleri ve devrimci bir siyasetin barış mücadelesi anlamında bugün neler yapabileceliği tartışıldı.
Rahvancıoğlu: “Gündelik yaşamın sorunları üzerinden yükselen bir sol mücadele müzakerele çok farklı bir etki yapabilir”
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu konuşmasında, özellikle son dönemde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak “federasyon önerisinin tüketildiği” yönündeki tartışmalara değindi ve “uzun bir süredir müzakerelerin federasyon zemini üzerinde yapıldığını ancak hem müzakere eden tarafların  zamana oynayan ve gerçek anlamda federasyon istemeyen özneler olduğunu hem de tartışılan federasyon biçiminin liberal bir federalizm olduğunu dikkat çekti ve emekçilerin çıkarlarına göre politika üreten ve bu zemin üstünden bir federasyon tartışan bir müzakere sürecinin hiç yaşanmadığını” söyledi.
Kıbrıs sorununa devrimcilerin nasıl bakması gerektiği ve özellikle müzakerelerin tıkandığı son dönemde neler yapılabileceği noktasının da üzerinde duran Rahvancıoğlu, “bugüne kadar federasyon istediğini söyleyen kesimler gündelik siyaseti ağırlıkla Kıbrıs sorununa endeksli bir şekilde ele aldılar. Halbuki emekçilerin sorunları, özel sektör çalışanlarının sendikalaşması, kadın özgürleşmesi ve ekolojik mücadele gibi gündelik yaşamın sorunları üzerinden yükselen, özellikle de Türkiye göçmeni kesimlerini bu ülkenin bir parçası sayan bir sol mücadelenin müzakerelere çok farklı bir etki yapabileceğini” vurguladı.
Panel, Rahvancıoğlu’nun konuşmasının ardından soru-cevap ve katkılarla zenginleştirilerek son buldu.
67 Paylaşımlar