Dünyada Her Yıl 2.8 Milyon Emekçi, “İş Kazaları” veya İşe Bağlı Hastalıklardan Ölüyor

Kapitalizm işçilere sadece sömürü ve ölüm vermeye devam ediyor. İşle ilgili hastalıklara ve kazalara bağlı olarak yılda 2.8 milyon işçi ölüyor.

21. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Eylül ayının ilk haftasında Singapur’da gerçekleştirildi.

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) başkanı Ryder’ın açıkladığına göre, işle ilgili hastalıklara ve kazalara bağlı olarak yılda 2.8 milyon işçi ölüyor.

Bu yılki dünya kongresinde sorunun boyutlarının azaltılması için gerekli olan politik ve teknik önlemlerin ele alındığı belirtiliyor. ILO özellikle işin yapısının değiştirilmesi konusuna vurgu yapıyor.

Ancak her zaman olduğu gibi bu tip teknik tartışmalar sorunun özünü, yani kapitalizm gerçekliğini gözden kaçırıyor.

Üstelik işin yapısının değiştirilmesi gibi önlemler zaten burjuvazinin gündeminde bulunuyor ve bu tip sosyoteknik müdahaleler istihdamı daraltıcı etkileri nedeniyle başka önemli sorunlara yol açıyor.

Öte yandan tekellerin üretimlerini taşeron firmalara vermeleri işçi sağlığı önlemlerinin pek çok sektörde uygulanmasını olanaksız kılıyor.

Aslında işçi sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması gereken ilk şey işçilerin örgütlenmesi, devamında sömürü sistemini yıkması..

Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları ancak bu şekilde mümkün olabilir.

(Kaynak: HaberSol)

47 Paylaşımlar