Emek Platformu: “Sermayenin protokolü varsa emekçilerin de dayanışması olacaktır”


Emek Platformu, Türkiye Cumhuriyeti ile son imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü içerisinde yer alan ve KKTC tarafından taahhüt edilen İş (Değişiklik) Yasası ile, Toplu İş Sözleşmelerinin işverenlerin elini güçlendirecek şekilde bilinmezliğe sürüklenmek istenmesine tepki gösterdi.

Mevcut yasaya göre, yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmadığı durumlarda, mevcut TİS geçerliliğini korurken, yeni İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile mevcut TİS’in geçerliliği en fazla bir yıl süre ile sınırlandırılıyor. Yapılmak istenen değişiklik ile, işverenin bir yıl sonunda yeni TİS imzalanmasına yanaşmaması halinde, işverene çalışanların haklarıyla ilgili sınırsız keyfiyet ortamı doğuyor.

Yapılmak istenen değişikliğe tepki gösteren Emek Platformu, söz konusu girişimin, zaten çok zor koşullarda çalışan emekçilerin kısmı ve yetersiz kazanımlarına karşı bir saldırı olduğuna dikkat çekti. “Halihazırda sendikal haklardan mahrum olan özel sektör emekçileri, sendikalaşmayı başarsalar bile, toplu sözleşme pazarlıkları bu değişiklik sonrası patronların inisiyatifine bırakılacaktır” denilen açıklamada, Emek Platformu’nun, emek hareketi içerisinde mümkün olan en geniş birlikteliği sağlayarak, sermayenin devlet eliyle başlattığı bu saldırıya karşı mücadele etmeye kararlı olduğunun altı çizildi.

Konuyla ilgili Emek Platformu’ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti ile son imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü içerisinde yer alan ve KKTC tarafından taahhüt edilen İş (Değişiklik) Yasası kabul edilebilir değildir.

İş yasasının 30’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasında “Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolmasından itibaren bir (1) ay içerisinde taraflarca yenilenmediği ve hizmet ilişkisinin devam etmesi durumunda, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri en fazla bir (1) yıl geçerlidir.” şeklinde yapılmak istenen bu değişiklik, zaten çok zor koşullarda çalışan emekçilerin kısmı ve yetersiz kazanımlarına karşı bir saldırıdır.

Halihazırda sendikal haklardan mahrum olan özel sektör emekçileri, sendikalaşmayı başarsalar bile, toplu sözleşme pazarlıkları bu değişiklik sonrası patronların inisiyatifine bırakılacaktır. Ayrıca bu değişiklik bireysel iş akdi yapan emekçileride aynı sebeplerden dolayı olumsuz etkileyecektir.

Emek platformu, emek hareketi içerisinde mümkün olan en geniş birlikteliği sağlayarak, tüm örgütlerle iş-güç-eylem birlikteliği geliştirmeye ve sermayenin devlet eliyle başlattığı bu saldırıya karşı mücadele etmeye kararlıdır.


Emek Platformu

176 Paylaşımlar