Ercan’da sermayeye kıyak

ercan
ercan

Geçen bir yıl içinde 2 kez kapanma yaşatan ve binlerce kişiyi açlığa terk eden hükümet, söz konusu sermaye olunca ödeme almaktan vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda Hayat Pahalılığı’nı dahi durduran hükümet, Ercan Havalimanı işletmesinin ciro paylaşımını bir yıl askıya aldı.

Bakanlar Kurulu, gece yarısı yayınladığı kararla, Ercan Havaalanı’nın işletmesinden kaynaklanan ‘ciro paylaşımı’nı bir yıl askıya aldı.Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili E.S. (K-1) 501-2021 nolu kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, İdare ve Bakanlık Yetkilileri ile Görevli Şirket Yetkilileri tarafından imzalanacak önergeye ekli “KKTC Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:04’ün imzalanmasın hususunda Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkili kılınmalarına ve “KKTC Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi” (Esas Sözleşme) ile “KKTC Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:1” kapsamındaki Ciro Paylaşım Bedeli ödemelerinin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin Devir Sözleşmesi’nin 11. Maddesi “Mucbir Sebepler” kapsamında kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle askıya alınmasına ve bu sürede tahakkuk eden paylaşıma konu ciro bedelinin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih takip eden 1 (Bir) yılın sonundan itibaren 2 (iki) içerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine karar verdi.”

6 Paylaşımlar